תפארת ישראל של חסידי וואלין

 

07.08.2016

 

יחזקאל יהודה בונה את

"תפארת ישראל" של חסידי וואלין

 

"הנדיב ר' יחזקאל יהודה, נדב בשנת 1851 סך 10.000 רפיות לבנין בית הכנסת הגדול 'תפארת ישראל' לכולל ק"ק אשכנזים חסידי וולין. בנו ששון התנדב אף הוא לאותה מטרה סך 4.000 רופיות.

 

 

יחזקאל בן ראובן מנשה בונה

"בית יעקב" ל"אשכנזים" פרושים

 

"הגביר יחזקאל בן ראובן מנשה מבגדאד נדב בשנת 1865 סך 3.400 אד"ז מאג'ר לבניין בית הכנסת הגדול 'בית יעקב' הידוע בשם 'חורבת ר' יהודה חסיד' לאשכנזים פרושים. - -

"ד"ר לודוויג אויגוסט פרנקל,כתב ב-1856, שיחזקאל תרם לבניין בית-כנסת זה סך 100.000 פיאסטר. - -

 

ו"כנסת יחזקאל" בצפת

 

"בשנת תקצ"ח 1838, נדב הגביר יחזקאל בן ראובן מנשה סכום כסף גדול לבניין בית כנסת גדול בצפת, שנקרא על שמו בשם 'כנסת יחזקאל'. בית-כנסת זה הוא של ר' משה אלשיך, רבו של ר"י קארו, שנמצא עד היום בצפת. על שער הכניסה של בית-כנסת זה ישנה 'אבן זכרון'

 

מנשה וששון בונים "מגן אבות"

ל"אשכנזי" חב"ד בחברון

 

"האחים מנשה וששון בני הגביר יחזקאל בן ראובן מנשה הנ"ל, נדבו בשנת 1853 סכום כסף גדול לכולל אשכנזים חב"ד אשר בחברון, ובנו להם בית כנסת גדול, ישיבה 'מגן אבות', עזרת נשים, בית טבילה ובית לשמש.

 

"נדבה גדולה זו נעשתה בהשתדלות השד"ר ר' שניאור זלמן בן מנחם מנדל, שנסע באותו זמן לבגדאד. שד"ר ירושלים וחברון זה היה פעמים רבות בבגדאד בין היתר בשנת 1846, 1851, 1852, 1858, 1896, עיין בספרו 'זכרון ירושלים', תרל"ו, דף כ', ע"ב.

"בשנים 1898-1899 נתרמו כספים רבים למוסד זה על-ידי יהודי בבל בהודו, באמצעות גבאי קופת 'מגן אבות' בחברון - הרב אברהם שלום יוסף חיים אל-עיני"    (א. בן-יעקב, "יהודי בבל", עמ' קע"ו)

 

מנשה בן-יחזקאל מפזר לעניי א"י

 

"ר' אפרים לוינזון, שביקר [כל ה"ביקורים" לאיסוף כספי צדקה] בבגדאד בשנת תרכ"ט [1869] כתב: ביתו של הגביר הצדיק הנדיב ר' מנשה בן-יחזקאל פתוח לרווחה ועניים בני ביתו ופזרן גדול בסבר-פנים. ובפרט פזרנותו הנודעים, פעם 250 פונט שטרלינג בשביל עניי ארץ-ישראל, ופעם שנית הטיב חסדו מן הראשון ושלח לירושלים 2.000 פונט שטרלינג לבנין ביה"כ החדשה, והולך בעקבות אבותיו... שני האחים נדבו סכום כסף גם לישיבת טבריה (כתב-יד ששון מס' 791, 'אהל דוד' א', עמ' 393).

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות