האם טראמפ הכתיר  את נתניהו כמלך מלכי המלכים ?​

שלטון הקהל - כנופיות פושעים, פושטים עור העניים

"מכיוון שהמשטר הסוציאלי של הקהילה עמד בעינו גם אחר ביטול האוטונומיה בשנת 1844, לא חל גם כל שינוי לטובה בתופעת שלטון הכנופיות. התזכיר העברי שנשלח למיניסטר הפנים בשנת 1852 בשם 'עניי ק"ק מינסק' הוא כולו זעקת הדל על תועבות 'המנהיגים הרעים, עזי הפנים הרשעים'. 'משוד עניים עשו חיל', כש'גזילת עניים בבתיהם'. הממונה על גביית המסים והממונה על גיוס הרקרוטים [המגויסים] שולטים בעזרת מנגנון גדול ולעת צורך עומדים לרשות כל אחד מהם עשרים אנשי צבא.. (ר. מהלר, "דברי ימי ישראל",  ה', עמ' 119) ("משעבד", עמ' 273)

 

בסיוע המעצמות הנוצריות

שעבדו הנציונל-ציונים את היהודים

 

הבאתם של יהודי האסלאם ללא הונם ורכושם, "כפי שהאמריקנים הביאו את העבדים לאמריקה, (בן-גוריון) ויבושם במחנות הסגר (מעברות), בתנאי סניטציה נוראים, כאשר אלפים דחוסים משפחה או שתים באוהל, ועל-פי תום שגב, היו גם חמש משפחות דחוסים באוהל אחד, ללא  מקלחות, כאשר אלפי אנשים נזקקים למקור מים אחד, הזורם מצינור חצי צול, מכ-20 ברזים ומשמש לשתיה, כביסה, תגלחת, שטיפת כלים, ונטילת מים לאוהלים, כדי להתרחץ. המים המלוכלכים של התגלחת, הכביסה ושטיפת הכלים, נשפכים מתוך חורים במרזב לרגלי הנצרכים למים ומגדילים את שלולית הבוץ השחור. ובתי השימוש שראיתי במחנה עולים-שבויים בבנימינה בתחילת 1951, זה ביזוי צלם האדם.

 

בתוך מדמנה עמדו עשרה תאי פח מחוררים, ונשים ילדים וגברים מבוססים במדמנת הצואה, ואין אחד שיוצא ללא שאריות הנדבקים לבגדיו וגופו. היו מחנות-ריכוז-מעברות שהצואה זרמה בין האוהלים. הביאו תוריסתים, להראות להם את הפרימיטיבים שאינם יודעים לשמור על נקיון. וסחטו שניים וחצי מיליארד דולר, כספי-נדבה, לסידורם של יהודי ארצות האסלאם, ובפועל לא הוציאו פרוטה מאותם מיליארדים, על אלה שהכסף נסחט בשמם.

אגב, כאשר בבתים בבגדד היו בשנות הארבעים והחמישים של המאה התשע-עשרה, שירותים ומקלחות בקומה שנייה ושלישית. עדיין לא היו שירותיים ומים זורמים בכול העיירות והכפרים במזרח הרוסי, הם התרחצו בנהר ועשו צרכיהם ביער. כך היה ברוב השכונות בערים ברוסיה ופולין. כאן העמיס הרב ה"על-אדם", את פרימיטיויותו וחסכיו על יהודי האסלאם.

 

הקיטוב החברתי של הנציונל-ציונים

גם בבית-הכנסת לפי סקציה ומעמד

 

במדינת זקני-ציון פינסק-א"י אין מקום לאדם האינדיוידואלי, שאינו שייך לכולל-"מדינה בתוך מדינה", ורק לעדרי זאבים המתאגדים בכולל ונלחמים מול העולם לטובת חברי הכולל שלהם יש קיום. ברוך קרוא סיפר מזכרונותיו על הקיטוב החברתי בג'ונגל שלטון זקני ציון בברדיצ'ב, שקיים היה כולל ובית-כנסת נפרד לקבלני-צבא, מפשיטי-עורות, סבלים, סרסורים, קברנים וכו', אחרת לא היה יכול להיות להם קיום. שלטון זקני ציון פינסק הועתק לא"י בכל פרטיו. כאן התקיים כולל ליוצאי כל עיר ואיגודים לכל מקצוע ומשלוח-יד, נוסף לארגון הגג של המפלגות הנציונל-ציונים שהבטיח את חלקם בשלל ע"פ ה"מפתח המפלגתי".

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות