טקסט מאסטר (1)

רופין: היהודים השתייכו לשבטים אינדו-גרמאניים

שהחלו בשלב כלשהו להתערבב

בגזעים השמיים

 

1.2.2017

 

 

 

"התרבות אינה ניתנת להֵעשות מעשה מוזאיקה; היא יכולה להִבָּנות רק על יסודות קוּלטוּריים עממיים קיימים בפועל. זאת אומרת בנדון שלפנינו על יסוד תרבותם של יהודי מזרח אירופה. ובזה נאמר, כי רק מנושאי התרבות העברית הישנה, היינו יהודי מזרח אירופה, אפשר לצפות, כי הם יהיו החלוצים של התרבות העברית החדשה.  ("היהודים בזמן הזה" עמ' 167)

"הסיבה להתדרדרות הפולק "היהודי המקורי(Urjude)": הייתה עליית היסוד הגזעי השמי בגוף הפולק היהודי, בייחוד זה של הטיפוס הבדואי (Beduinentypus) או האוריינטלי; היהודים המקוריים השתייכו, למעשה, לשבטים אינדו-גרמאניים שהחלו בשלב כלשהו להתערבב בגזעים השמיים באופן שהפר את עקרון השימור הגזעי. הרכיב השמי בגזע היהודי, שהפך בהדרגה לדומיננטי, ניתק אותם מהטבע, מאדמתם ומדרך חייהם החקלאית-יצרנית, הוא פיתח בהם – אף קודם לחורבן הבית הראשון – את האינסטינקט המסחרי הבלתי נשלט שלהם .

(איתן בלום -  ארתור רופין )

 

 

אנו, בני יהודי המזרח, עם בלתי-עובד

תלויים באויר, קבצנים, שאינם ראויים לשום דבר...

 

"המתבונן לחיינו, ורק מתבונן, רואה, שכל מהלך חיינו, בקשר עם טיבנו ומהותנו וגורמים מן החוץ, הביאונו לידי כך, שהננו עם בלתי-עובד. בזמן שמספרנו הכמותי - כשנים עשר מיליונים - גדל עד לאין דוגמתו בכל ההיסטוריה שלנו, וגם אימת חולשתנו, פזורנו וגסיסתנו גדלהו, אנו בני-הנצח, תלויים באויר, קבצנים, שאינם ראויים לשום דבר... ועמנו, אותם המיליונים הרבים שבמזרח, אותם ההמונים הצריכים לעבוד ולחיות חיי עבודה וקולטורה יוצרת - שרק אז יהיה ערך לחידת חייהם - אין קרקע, אין בסיס של עבודה תחת רגליהם, ולפיכך הם עושים רושם של איזה ערב-רב אולמלל, ולפיכך נשארו להם איזו מנהגים יהודיים ... בנערינו ובזקנינו הננו צפויים לנדידה, אבל כל השערים נעולים, כי לא תוכלנה הארצות נשוא אותנו.   

("הזמן", תרע"ב, "כל כתבי י.ח. ברנר", "דביר", 1956, ב', עמ' 45)

 

 

 

נפתלות וערמה: "בבבל התקיימה קהילה

300 שנה מאוחר יותר יצאו מיהודה מהגרים..?

 

"... ואם בבבל התקיימה קהילה מונותיאיסטית רציפה, ככל הנראה מאז המאה ה-5 לפני הספירה, 300 שנה מאוחר יותר יצאו מיהודה מהגרים לכל בירות העולם ההלניסטי והחלו להפיץ שם ברבים את אמונתם. (פרופ' שלמה זנד, "מתי ואיך הומצאה ארץ-ישראל", כנרת, 2012, עמ' 102);

"תודות לטלטלת ההגליה ו'השיבה' במאה ה-6 לפסה"נ זכו כנראה המשכילים היהודאים - סופרי חצר לשעבר, כהנים וצאצאיהם... [כאשר זנד יודע ש"300 השנים הראשונות של שבי הגולה ביהודה, הם דפים ריקים עבור התיעוד ההיסטורי"];

(שלמה זנד, "מתי ואיך הומצא העם היהודי?", רסלינג, 2008, עמ' 125-4)

 

 

 

כיצד הופיעו קהילות רבות ועצומות

נוספות באנטיוכיה, בדמשק

 

"כך נמצאו חסידי דת משה לא מעטים בקיריני ובברניקי שממערב למצרים, שהיו אף הן ערים בשליטה תלמית, ומספר אף ניכר בהרבה באסיה הקטנה ששלטו בה הדיאדוכים הסלווקים אמנם יוספוס מספר לנו ב'קדמוניות היהודים' שאנטיוכוס ה-3 יישב באזורי לודיה ופרגיה שבאסיה הקטנה 2000 משפחות של חיילים שכירים יהודים מבבל.

 אולם כיצד הופיעו קהילות רבות ועצומות נוספות באנטיוכיה, בדמשק ומאוחר יותר באפסוס, בסלאמיס, או באתונה, בתסאלוניקי ובקורינתוס שבאירופה? שוב, אין אנו יודעים והמקורות בסוגיה זו נותרו, לכאורה אילמים.    (שלמה זנד, "מתי ואיך הומצא העם היהודי", רסלינג, 2008, עמ' 143)

"ממספר אלפים או אפילו עשרות אלפי מהגרים יהודאים לא עשויה הייתה בשום פנים לצמוח במשך מאתיים שנה אוכלוסייה של כמה מיליוני מאמינים אשר פזורה בכל רחבי היקום התרבותי של המזרח התיכון.

(שלמה זנד, "מתי ואיך הומצא העם היהודי", רסלינג, 2008, עמ' 146)

 

 

פרופ' שלמה זנד, לצורך כתיבת מסת הבלוף שלו, עצר את רחמם של הבבליות וגרם להיעדר ריבוי טבעי במשך 600 שנה, הפרופ' גם  לא ידע על מרד התפוצות 117-115, כאשר מיליוני יהודי מצרים וצפון-אפריקה התאחדו ותפשו את השלטון,  טבחו ברומאים וביוונים, ורומא גייסה צבאות ודכאה את המרד לאחר שנתיים, ניצולים מצאו מקלט אצל הברברים ובעומק הייבשת השחורה, לכן הוא גייר את יהודי צפון-אפריקה וספרד. הוא גם לא ידע שבמאה ה-10 הייתה הגירה מסיבית של יהודים מבבל לצפון  אפריקה.

 

 

 

 

 

 

 

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות