השואה - מבחר מחקרים ומאמרים

סלובקים והונגרים מצילים ציונים

 

ה"ציונים עבדו על כול העולם. הם ספרו שהם מצילים יהודים, ועוררו אנשי מצפון לתרום כספים ולפעול למען הצלתם של יהודים, אך בכול המקרים הניצולים היו קוויזלינגים "ציונים", שמילאו את ראשם בשנאת האחר. בייחוד הם עבדו על רגש החוב הלאומי של היהודי ה"ספרדי", שרגיל לתרום מאונו והונו, לאנשים שלא הכיר. "יהודים סלובקים מבארדיוב (Bardejov), פרשוב (Presov) ומקומות קטנים דומים ליד הגבול שלחו שליחים משלהם לתחומי פולין", והצילו "ציונים"

 

 

"מפולין להונגריה : ניסיונות הצלה 1944-1943

"בין פברואר 1943 למרס 1944 ניהלו חברי תנועות-נוער ציוניות, ציונים ותיקים ואורתודוקסים אנטי-ציונים פעולת הצלה יוצאת מן הכלל, ומבחינות רבות יחידה במינה. בתמיכתם של נציגי הסוכנות היהודית בתורכיה ובסיועם של בלדרים ומבריחים לא יהודים הם ניסו, בשיתוף-פעולה רופף ביניהם, לחלץ יהודים מפולין שבשלטון הנאצים. היהודים שהוברחו בפעולה הזו הובאו להונגריה, לרוב דרך סלובקיה, בתקווה שבסופו של דבר יועלו לארץ-ישראל. במונחים שבהם השתמשו המצילים נודעה פעולה זו בכינוי 'הטיול' מפולין.

"ל'טיול' קדמו פעולות הצלה וסיוע שעשו כמה ארגונים יהודיים חוקיים למחצה ומחתרתיים למחצה בסלובקיה ובהונגריה, וביניהם 'קבוצת העבודה' (Skupina Pracovna) בסלובקיה, 'ועדת העזרה וההצלה' בהונגריה, 'ועדת העזרה וההצלה האורתודוקסית' בהונגריה וקבוצות תנועות-הנוער הציוניות השונות בשתי הארצות. [הערה 1:  בראש "קבוצת העבודה" (Skupina Pracova) עמדו גיזי פליישמן והרב מיכאל דב וייסמנדל. בראש "ועדת העזרה וההצלה" בבודפשט עמדו ד"ר רז'ו (רודולף, ישראל) קסטנר ואוטו קומויי (Komoly). שני חברים אחרים בוועדה, יואל ברנד ושמואל שפרינגמן, היו פעילים ב'טיולים' מפולין. בראש ועדת ההצלה האורתודוקסית עמד פולופ פרוידיגר. מידע נוסף על פעילויות הקבוצות הללו ראה: פטרן, גילה, האם מאבק על הישרדות? הנהגת יהודי סלובקיה בשואה 1944-1938, גבעת חביבה 1992; קסטנר, ישראל, דין וחשבון של ועדת ההצלה היהודית בבודפשט 1943-1942, תל-אביב 1981 (להלן: קסטנר, דין וחשבון); רוטקירכן, ליויה, חורבן יהדות סלובקיה...]

 

"אחד המניעים הראשונים והחשובים ביותר להתפתחות ה'טיול' הייתה הגעתם לסלובקיה של 32 צעירים ציונים מבנדין ומסוסנוביץ במחצית הראשונה של 1940. בשל הנסיונות שנתנסו בהם בפולין, יכלו אנשי הקבוצה למסור ליהודי סלובקיה מידע חשוב על חיי היהודים בשלטון הכיבוש הגרמני. במרוצת שנת 1941 השתמשו שניים ממנהיגי הפליטים הפולנים בסלובקיה, יוסף קורניאנסקי (Korniansky) ושלמה ציגילניק (Cygielnik), בבלדרים ובמבריחים, ואף בשירותי הדואר הרגילים, כדי לעקוב אחר המאורעות בפולין וכדי להעביר לשם מידע על מצבם הם. המגע המוקדם הזה עם פולין לא הביא בהכרח לידי הבנה ברורה ומלאה של המדיניות האנטי-יהודית של הנאצים, לא בקרב הנוער הציוני הפולני ולא בקרב הנוער הציוני הסלובקי, אך הוליד מודעות בדבר הסבל הרב בפולין. המגע הזה תרם גם לכך שסבל היהודים בפולין עמד תמיד לנגד עיניהם של פעילים יהודים בסלובקיה. (רוברט רוזט, "מפולין להונגריה: ניסיונות הצלה, יד ושם, כ"ד, תשנ"ה, עמ' 131)

 

 

"אחרי שהחלו משלוחי יהודים מסלובקיה שלחה קבוצת העבודה שליחים לפולין, כדי לברר מה עלה בגורלם של היהודים שגורשו מסלובקיה. החל ב-26 במרס 1942 שוגרו משלוחי היהודים מסלובקיה לאזור לובלין ולאושוויץ. בין הנשלחים לאושוויץ היו כ7,000- נשים צעירות. הן הועסקו בהקמת מחנה בירקנאו, ובסופו של דבר שרדו מהן מאות אחדות בלבד והשאר נספו. גורלם של היהודים שנשלחו לאזור לובלין לא היה אחד. כמה מהם שולחו למחנות-ההשמדה סוביבור ומיידאנק. אחרים הושמו בגטאות באזור לובלין ומשם שולחו, אחרי שעברו סלקציה, לאחד ממחנות-ההשמדה או למחנה-עבודה. במרוצת קיץ 1942 כולו קיבלה קבוצת העבודה דיווחים על הסבל האיום שהיה מנת חלקם של יהודי סלובקיה בפולין. כיוון שלא כל המגורשים מסלובקיה סבלו אותם מסות ייסורים, נראו לפעמים הידיעות שהגיעו לקבוצת העבודה סותרות זו את זו. למרות זאת, הרי משהגיע הסתיו ידעו הפעילים היהודים בסלובקיה, אף שלא הייתה להם תמונה ברורה על מלוא גודלם של מעשי הזוועה של הגרמנים, כי היהודים שעל אדמת פולין נספים במספר חסר תקדים. המידע הזה והמידע שהגיע עם הפליטים שבאו מפולין תרמו יחדיו לשאיפתם הגדלה לקדם הצלה רבת היקף של יהודים.'  (רוברט רוזט, "מפולין להונגריה: ניסיונות הצלה, יד ושם, כ"ד, תשנ"ה, עמ' 132)

 

 

"דבר חשוב נוסף שקדם ל'טיול' מפולין היה התקווה למצוא דרך מהונגריה לארץ-ישראל. בפברואר 1942, סמוך לתחילת הגירושים מסלובקיה, הסכימה ממשלת בריטניה להכניס 250 ילדים יהודים מהונגריה ומרומניה לארץ-ישראל. בעקבות זאת תמרנה הסוכנות היהודית שנה שלמה בין ממשלות שונות כדי להסדיר את מעברם, ובינואר ופברואר 1943 הגיעו לארץ כ-150 ילדים מהונגריה ועמהם כמה מלווים מבוגרים. הנתיב הזה הזין את תקוותיהם של אחרים שביקשו לעלות לארץ-ישראל...

"האפשרות להגיע מהונגריה לארץ-ישראל הפכה בת-ביצוע בדיוק בעת שפקדו את יהודי סלובקיה הגירושים למחנות. זמן קצר אחרי תחילת הגירושים מסלובקיה, בסוף מרס 1942, החלו יהודים לברוח מסלובקיה להונגריה. רבות מן הבריחות נעשו ביוזמת חברי תנועות-נוער ציוניות. הם סיפקו כסף, מסמכים מזויפים ומורי דרך לרבים מן היהודים שביקשו לחצות את הגבול להונגריה. גם הרב מיכאל דב וייסמנדל (Weissmandel), מראשי קבוצת העבודה, ויהודים אורתודוקסים הקשורים אליו עודדו את הבריחה וסייעו במימון הפעולה... התקווה להגיע לארץ גברה והלכה במרוצת כל 1942 ו-1943, משהגדילו הבריטים את מכסת רשיונות הכניסה לארץ שהוקצו ליהודים מהונגריה. ממרס 1942 עד מרס 1944 הגיעו להונגריה 6,000 עד 8,000 יהודים מסלובקיה.' (רוברט רוזט, "מפולין להונגריה: ניסיונות הצלה, יד ושם, כ"ד, תשנ"ה, עמ' 133)

 

 

"בפברואר 1943 החלו ניסיונות לחלץ יהודים משטחי פולין ולהביאם להונגריה. בסלובקיה תיאמה קבוצת העבודה את הפעולה. גיזי פליישמן, אוסקר נוימן והרב מיכאל דב וייסמנדל היו הפעילים הראשיים בנושא הזה. רשת השליחים שהקימה קבוצת העבודה ב-1942, כדי להביא מידע על גורלם של היהודים שגורשו מסלובקיה לפולין, הופעלה כדי להביא מידע אל כיסי יהודים ששרדו בפולין וכדי לסייע בהברחתם. במועד כלשהו בפברואר 1943 שוגר אחד השליחים הללו. בראשית מרס חזר השליח ודיווח שרבים מן המגורשים מסלובקיה שרדו מעברו הצפוני-המזרחי של הנהר בוג, בשטח שב-1941-1939 היה בשלטון הסובייטים. על סמך הדיווח ההוא נדרש, לפי הערכתו של הרב וייסמנדל, סכום של 50,000-30,000 קרונות לנפש כדי להעביר יהודים מפולין לסלובקיה ומשם להונגריה.'

"לרב וייסמנדל היה קשר גם עם פעילים יהודים ליד הגבול הפולני, ובהם יהודים אורתודוקסים בכפר קזמרוק (Kezmarok), שהפעילו מורי-דרך שהתמצאו בשטחי הגבול כדי לחפש ולמלט יהודים מפולין. יהודים סלובקים מבארדיוב (Bardejov), פרשוב (Presov) ומקומות קטנים דומים ליד הגבול שלחו שליחים משלהם לתחומי פולין. הפעילים האורתודוקסים הללו יידעו את וייסמנדל על כל אשר מצאו. גם ראש משרד 'החלוץ' משה דקס וצעירים ציונים כמו יעקב (רוזנברג) רונן מילאו תפקידים חשובים בהצלה. לדברי רונן הביאו צעירים ציונים על-פי הוראות קבוצת העבודה כלי-נשק לגבול הפולני, ומסרו אותם שם תמורת יהודים שהובאו לגבול בידי אנשי המחתרת הפולנית.  (רוברט רוזט, "מפולין להונגריה: ניסיונות הצלה", יד ושם, כ"ד, תשנ"ה, עמ' 135)

 

 

"מהצד ההונגרי תיאמו תחילה את הפעולה יואל ברנד ושמואל שפרינגמן, אנשי ועדת העזרה וההצלה בבודפשט. הם שלחו שליחים לפולין, ואלה סייעו ליהודים להגיע לאזור הגבול של קרפטורוס, שבמרס 1939 סופחה להונגריה. משם הועברו הפליטים לפנים הונגריה, בסיועם של שני חברי תנועות-נוער ציוניות שזמן קצר לפני כן הגיעו מפולין להונגריה.' מתן הסיוע לפליטים לא נעדר סכנות, וכמה פעילים בהונגריה נאסרו באשמת סיוע לפליטים שהגיעו לשם באורח בלתי חוקי.

"באוגוסט 1943 הקימה ועדת העזרה וההצלה בבודפשט את ועדת 'טיול', בראשותו של ברנד ובהשתתפותם של חברי תנועות-נוער ציוניות. הוועדה הוסיפה להביא יהודים מגבולות פולין וסלובקיה אל פנים הונגריה. לקראת סוף פברואר 1943 ביקשו יואל ברנד ושמואל שפרינגמן, מנציגי ועד הפעולה המאוחד באיסטנבול, למסור להם כתובות של יהודים בפולין. הם קיוו ששליחיהם ימצאו את היהודים הללו ויביאום לסלובקיה. משם יוברחו היהודים הפולנים להונגריה ועמהם יהודים מסלובקיה. בפנייתם לקבלת כתובות הוסיפו ברנד ושפרינגמן ואמרו, שאחרי הונגריה תהיה תחנתם הבאה של הפליטים, מפולין ומסלובקיה כאחת, א"י - אם אפשר יהיה להסדיר את מעברם.

"המבנה של פעולת ההצלה מפולין התגבש במרס 1943, והוסיף לפעול שנה שלמה. בסוף מרס 1943 הגיעו להונגריה באמצעות ה'טיול' ראשוני היהודים מפולין. בראשית מאי 1943 הגיעה לסלובקיה עוד קבוצת יהודים מפולין, וגיזי פליישמן הודיעה שהם יועברו להונגריה כאשר יתאפשר הדבר. בלדרים שנשלחו לבנדין ולוארשה לא הצליחו להגיע ליעדיהם, אך במאי ויוני 1943 הצליחו עוד כמאתיים יהודים להימלט מפולין לסלובקיה, ובסוף יוני היו בעיצומם של תהליכי העברתם להונגריה. כשמונים עד תשעים מהם באו מבוחניה (Bochnia). (רוברט רוזט, "מפולין להונגריה: ניסיונות הצלה, יד ושם, כ"ד, תשנ"ה, עמ' 136)

 

 

 "בנובמבר 1943 גברו והלכו הקשיים בהבאתם של יהודים מפולין לסלובקיה, אולי מחמת החורף הקרב והולך. כדי לעקוף את הקשיים הגדלים הציע דקס שאנשי משלחת ועד ההצלה באיסטנבול ינסו לשכנע את פעילי ההצלה בהונגריה להגביר את מאמציהם למצוא נתיב הצלה ישיר יותר מפולין להונגריה. הוא הוסיף שלמרות כל המכשולים הרי 'כל עוד קיימת אפשרות, ולו אף קלושה ביותר, נמשיך לעשות את כל שנוכל בתחום זה. נמצאים כאן אנשים הפועלים למרות כל הקשיים כולם'. נראה שהמצב הזה הגביר את הפעילות בבודפשט. בסוף 1943 נקבה ועדת העזרה וההצלה בשמותיהן של עוד חמש ערים שאליהן נשלחו שליחים. בנובמבר הצליחה ועדת 'הטיול' לסייע ליהודים להסתתר בגליציה, והחלה להעבירם בקבוצות קטנות להונגריה.

"לקראת סוף 1943 חתרו פעילי הצלה יהודים מסלובקיה לאתר חברי תנועות-נוער ציוניות ששרדו בפולין. באמצע דצמבר דיווחו השליחים שהם הצליחו למצוא את אליעזר גלר ואת יצחק (אנטק) צוקרמן, שהיו ממנהיגי מרד גטו וארשה, ושניהם הסכימו לבוא לסלובקיה. צביה לובטקין, אף היא מראשי המרד, נמצאה רק כעבור כמה שבועות. השליחים גם הצליחו להתקשר עם אחרוני החברים בתנועות-נוער ציוניות באזור בנדין-סוסנוביץ (Sosnowiec-Bedzin) והחלו מסייעים להם להימלט. לחברי תנועות-נוער ציוניות בסלובקיה נודע שאחת הפעילות באזור ההוא, חייקה קלינגר, כתבה יומן ובו מסופרים קורות המרד בבנדין. חשוב מאוד היה להם להביא את היומן ואת מחברתו למקום מבטחים, ובסוף 1943 הגיעה קלינגר לסלובקיה. בלילה האחרון של שנת 1943 השתתפה קלינגר בפגישה חשובה ביותר של מנהיגי השומר הצעיר בנובה מסטו (Mesto Nove) שבסלובקיה, שבה נדונה דרכה של התנועה נוכח זוועות הנאצים. קלינגר סיפרה לנאספים על הטרגדיה בפולין, על המידע שהגיע אליה על אודות המרד בגטו וארשה, ועל הניסיונות שנתנסתה בהם בעת חיסולו של גטו בנדין-סוסנוביץ והמרד שם. אחת מהחלטות אותה ועידה בנובה מסטו הייתה להתמקד ביתר שאת בבריחה להונגריה. זמן קצר אחרי הוועידה נמלטו כמה מן המשתתפים בה להונגריה, ונטלו עמהם את קלינגר. (רוברט רוזט, "מפולין להונגריה: ניסיונות הצלה, יד ושם, כ"ד, תשנ"ה, עמ' 138)

                       

                       

"בפרוס שנת 1944 נמשך "הטיול" מפולין. עד 3 בינואר 1944 הגיעו לסלובקיה מבנדין-סוסנוביץ 37 מבוגרים ו-11 ילדים, ובכלל זה 26 חברי תנועות דרור, השומר הצעיר, גורדוניה והתאחדות. עוד 23 יהודים עמדו להגיע בתוך זמן קצר. יהודים אחרים מאותו אזור הגיעו להונגריה דרך אוסטריה. משלחת ועד ההצלה המאוחד באיסטנבול עודדה את השלב ההוא של 'הטיול', והבטיחה להקצות סכומים מיוחדים לחברי תנועות הנוער הציוניות הנותרים. כל אותו חורף נוצרו מגעים ונותקו מגעים, בעיצומו של מזג-אוויר קשה, עם מובלעות יהודים ששררו.

                       

"פליטים גילו דרכים רבות למציאת מגורים לזמן קצר. כמה מהם נעזרו במשפחות של חברי תנועתם או ביהודים ציונים ששיכנו אותם בבתיהם, ואחרים מצאו מקלט במרכזי ההכשרה של תנועות-הנוער הציוניות. בקרב הפליטים האורתודוקסים מפולין היו רבים שמצאו מקלט בחצרו של רבי יצחק וייס ממארמרוש (Marmaros), כחמישים קילומטרים מגבול פולין. פעם אף נאסר הרב וייס בשל חלקו במתן סיוע לפליטים, והשלטונות ציוו שבלילות יהיה שער חצרו נעול, כדי למנוע כניסת פליטים. תלמידיו הגיבו על כך, במצוות רבם, בפריצת פרצות בגדר שהקיפה את חלקת האדמה שלו, כך שפליטים יכלו להמשיך ולמצוא שם מחסה. (רוברט רוזט, "מפולין להונגריה: ניסיונות הצלה, יד ושם, כ"ד, תשנ"ה, עמ' 140)

                       

"אין כל אפשרות לקבוע במדויק את מספרם של היהודים מפולין שהגיעו להונגריה במסגרת 'טיול', לפי שאין נתונים מלאים ומדויקים. ב-1 בספטמבר 1943 דיווחה גיזי פליישמן כי 700 יהודים מפולין הגיעו להונגריה ועוד מאתיים ממתינים בסלובקיה לקראת חציית הגבול להונגריה. על-פי מידע שהגיע לז'נווה מסלובקיה דיווח נתן שוואלב (Schwalb) מהחלוץ, שבמהלך ספטמבר ואוקטובר 1943 נמלטו עוד 400 יהודים מפולין להונגריה. כפי שכבר ציינו הוסיפו קבוצות קטנות של יהודים להגיע מפולין להונגריה בסוף הסתיו ובמשך כל חורף 1944-1943. ב-30 בינואר 1944 כתב ישראל קסטנר כסיכום חלקי, שבשנת 1943 הגיעו להונגריה יותר מאלפיים פליטים מפולין, אך הוא לא ציין כמה מהם הגיעו בסיועו של 'טיול'. לדברי שמואל שפרינגמן, שעבד עמו, הגזים אולי קסטנר במידת מה בנתונים שהביא, וזאת בניסיון לקבל כסף רב יותר לצורכי הצלה. ואולם, על סמך הנתונים הקודמים נראה שלפחות 1,100 יהודים מפולין, ואולי אף כאלפיים, הגיעו להונגריה בחסות ה'טיול', מתחילת פעולתו ועד שכיבוש הונגריה בידי הגרמנים שם קץ למבצע.

"ה'טיול' מפולין, מבצע שנעשה בידי יהודים בני שתי קהילות הנתונות במצור במטרה לסייע ליהודים מקהילה שלישית, הוא תופעה שאין לה רע בתולדות השואה. הסיכונים שבהם הסתכנו המצילים היו גדולים, והם היו מודעים לכך שהצלחת הפעולה לא תביא להם עצמם כל תועלת ישירה. ואולם, מתוך רגשי סולידריות, אהדה ואף אמפתיה ליהודים שעדיין שרדו בפולין, הסתכנו הפעילים בסלובקיה ובהונגריה כדי להציל כל מי שיכלו להצילו... (רוברט רוזט, "מפולין להונגריה: ניסיונות הצלה, יד ושם, כ"ד, תשנ"ה, עמ' 141)

                       

 

זכור את אשר עשה בן-גוריון וה"ציונים" ליהודים..!

 

 

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות