נישולם של היהודים והשמדתם הולכים ונעשים בקצב גובר

 

19.08.2016

 

 

לאחר נצחון הבזק  בבלקנים, לאחר כיבוש יוגוסלביה ויון, לא היפנה היטלר את קלגסיו, שכורי הנצחון, לא כלפי טורקיה ואף לא כלפי המזרח התיכון. הדרך לעיראק ולמעיינות הנפט שלה וכן למצרים - למרכז כוחותיה של בריטניה בהסתערות-הנצחון שלה על קיסרותה של איטליה באפריקה - כאילו הייתה פתוחה לפניו. אלא שעיראק הקדימה והתקוממה ונחלה את מפלתה מידי צבאות בריטניה הגדולה, ועוד לפני  זה נכבשה סוריה על ידי כוחותיהם המשותפים של הבריטים והצרפתים החפשיים.

   

הנצחונות האלה בלבלו, כנראה את חשבונותיהם של היטלר ויועציו. אי אפשר היה לגייסות גרמניה לצפות לקבלת פנים של שלום והכנעה על ידי הסיעות הערביות, הקשורות מזמן בברית הרודנים. אמנם אפשר היה לקוות שהתנגדותם של צבאות בריטניה וצרפת החופשית תישבר גם הפעם. אולם עמדתה של רוסיה המועצתית הדאיגה מאד. קשה היה לבטוח בה ובניטרליותה. חזקו החששות שמא תמצא דווקא שעה זו שבחירי-הצבאות הגרמניים עסוקים באסיה, כשרה לפניה ותתנפל על גרמניה מאחור. והרי מלחמה עם ברית המועצות תחדש ותחזיר לאיתנה הראשון אותה האידיאולוגיה האנטי קומוניסטית, שבה היה צפון כוחה של הנאציות בראשית הסתערותה, וחוגים גדולים של הבורגנות בבריטניה הגדולה ובארצות  הברית ילכו שולל אחרי הנאצים, ואם לא יצטרפו למלחמת מצוה זו, אפשר שיעמדו מרחוק ולא יפריעו.     

(י. בן-יהושע, "כנסת", ז', עמ' 381)

 

 

והיהודים? שעתם טרם הגיעה, ומצוקתם ועינוייהם גדלים והולכים.

"בשנה השלישית למלחמה נפלו בידי קלגסי היטלר המוני היהודים שבמערבה ובדרומה של ברית המועצות, כל תחום המושב  מלפנים, המאוכלס מיליוני יהודים. שוויונם המוחלט בברית המועצות אמנם הביא לידי פזורם בהמונים בכל עריה ובירותיה, ואף בקצות הספר המזרחי באסיה, שבו נוסד חבל אבטונומי, אולם המרכז הגדול והצפוף בריפובליקות המערביות - רוסיה הלבנה ואוקראינה - שהווה את תחום המושב של היהודים בתקופת הצארים, לא נתרוקן. עבדי היטלר מצאו איפוא טרף יהודי חדש. והיהודים הללו הרי הם 'בולשביקים' וגם השתתפו באופן פעיל במלחמה, ולכן הגיעה השמדתם לממדים, שלא ידעום בכיבושים הקודמים. הטבח, שעשו ביהודי קיוב ואודיסה - בזו האחרונה תפסו הרומנים את המקום בראש המרצחים - ובערים אחרות, הגיע לרבבות.

 

אף באותן הארצות, שנעשו או נשארו עצמאיות בחסדו של היטלר, הלכו השליטים בעקבותיו ונישלו את היהודים מכל עמדותיהם, עקרום באכזריות חמה מתוך החיים הכלכליים, גזלו את רכושם, הפכום לעבדים, החייבים בעבודת פרך, כלאום בגיטאות ובמחנות-הסגר, הפקירום לרעב ולמחלות, ויש אשר העמידום בשורות-האש הראשונה והכריחום לעבוד בביצורי קויהן. בגיטאות של פולין, שגורשו אליהם יהודים מגרמניה ומצ'כיה בעירום ובחוסר כל, הגיעה הצפיפות לממדים איומים וכשפרצו מגיפות הטיפוס סוגרו הגיטאות עוד יותר, והכלואים בהם הופקרו כליל. כל היוצא מן הגיטו - אחת דתו למיתה. ואף בהולנד הורע מצבם של היהודים באחרונה מאד, ...

כל מעשי זוועה אלה, המחמירים והולכים עם התקדמות הנאצים מן המערב למזרח, המחריפים והולכים חודש חודש,  

 (י. בן-יהושע, "כנסת" לזכרו של ביאליק, ז', עמ' 381)

 

כאשר הפלסטינים מוכנים לחלוק אתו את ארצם, בן-גוריון רואה בהם אויבים; ופתאום שכנים שלנו: ...

 

בן-גוריון - "על מדיניותנו הציונית  - בכינוס מגוייסי הבחרות הסוציאליסטית - פסח תש"ג" [אפריל 1942]; ";

 

"אנחנו רוצים להקים צבא יהודי. לנו זה נחוץ יותר מאשר לאיזו אומה שהיא וארץ שהיא בעולם;

 

"המערכה הזאת להקמת צבא יהודי טרם נסתיימה. כשם שאנו עושים להקמת ארץ יהודית - אין אנו מחכים עד שהעולם יכריז על זכותנו ויגיש לנו שי: 'הא לכם ארץ!',  - - כוונתנו להקים צבא יהודי מסודר, על יחידותיו ועל ארגונו, על דגלו ועל לשונו ועל מפקדתו.

(בן-גוריון, "במערכה", ג', עמ' 129)

 

 

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות