היאהודים (מנהיגי יהדות מערב אירופה וארה"ב) מתנגדים למדינה "ציונית" פיאודלית לאומית 

 

05.09.2016

 

 

ר' בן-גוריון - מכתב למ. שרתוק וא. קפלן – לונדון (22.7.1937); "נזק וסכנה  שיאהודים  ימיטו  על עתידו המדיני של העם היהודי";    "החלוקה היא עובדה. רק דבר אחד עלול לבטל עובדה זו: הסכמת היהודים להישאר מיעוט נצחי בארץ. מי שאינו רואה זאת הוא עיוור מוחלט. נוכח עובדה זו מתגוששים שני הכוחות (או המגמות) העיקריים בעם היהודי: הציונים והמתבוללים: עצמאות יהודית או תלות בחסד עמים. קרב היסטורי זה מתקרב עכשיו לשלב  מכריע. רגע כזה לא היה בהיסטוריה שלנו, מלבד אולי פעם אחת - בתקופת החשמונאים. כל מעשינו ויחסינו ברגע זה מחויבים להיות מודרכים בצרכי קרב מכריע זה.

 

"הסכנה החמורה ביותר היא מצד היהודים - הרואים במדינה היהודית סכנה לרכושם, מעמדם, זכויותיהם והשפעתם. סכנה זו נעשית יותר חמורה באשר בראש החותרים נגד מדינה יהודית עומדים לא מתבוללים גמורים ושונאי-ציון מובהקים, אלא חובבי-ציון למחצה לשליש ולרביע, כסמואל, ויילי כהן, וארבורג וסיעתם. במלחמה זו נגד אויבי התקומה המדינית של עם ישראל חייבים אנו להסיח דעת מכל חשבונות אחרים, אם גם חשובים וכבדים כשהם לעצמם: אינטרסי קרן היסוד, התחרות מוסדות הג'וינט באמריקה ובארץ וכדומה. אל יחשוד בי אלעזר [קפלן] שאיני מעריך שויו של כסף. איני גם מזלזל בנזק המשקי והמדיני שפעולה עצמית של הג'וינט בארץ עלולה לגרור אחריה. אולם שום דבר אינו שקול כנגד הנזק והסכנה  שיאהודים  אלה עלולים להמיט בשעת-גורל זו על עתידו המדיני של העם היהודי. וכשם שלא יעלה על הדעת של איש מאתנו למכור את ירושלים בעד כל הון שבעולם - כך אין להעלות על הדעת שנעמיד בסכנה הקטנה ביותר את אפשרות הקמת המדינה היהודית תמורת הנדבות של וארבורג וחבריו.

 

מוטב שהציונים יהיו לבדם - 

 חשבונות ושיקולים ציוניים טהורים

 

"שלחתי לכם את שיחתי עם הכסטר. כשאמרתי לו שבכל שאלת יסוד פוליטית רק הקונגרס הציוני יכול להכריע - ועל הלא-ציונים לקבל ההכרעה הציונית או להסתלק, אמר לי, שבתנאי זה אין כל טעם לבואם של וארבורג וחבריו לציריך.

 

    "עלי להוסיף כאן מה שלא אמרתי לו, אבל חשבתי בלבי כששמעתי את תשובתו: אני מפחד שבכל זאת יבואו לציריך. אני רואה בדאגה רבה את הכבדת הבירור הציוני וההחלטה הציונית בשאלת החלוקה על-ידי הצטרפות אויבי המדינה היהודית למתנגדי החלוקה בתוכנו.

"גם בלאו הכי אני חושב את הצעת הכסטר על צירוף שבעת הלא-ציונים להנהלה כבלתי-אפשרית וכמסוכנת. חלק מהקנדידטים שלו לא ייתכן כלל, אבל אילו היה גם מציע את האנשים הטובים ביותר מבחינה אישית - לא היינו הפעם יכולים לקבלם, כי אל האנשים אלה יהיו כפופים ללא-ציונים, וברגע זה אסור לנו לעשות כל פשרות עם לא-ציונים.       (ב"ג, "זכרונות", ד',  עמ' 311/12)

 

 

נסבול גלות בפולין או גרמניה - אך לא מיעוט בארץ

 

ר' בן-גוריון - מתוך היומן – לונדון (22.7.1937);  "יאהודינו לא יבלעו את המדינה היהודית בנקל"; "עכשיו: אם תנועה ציונית קטנה, חלשה ומדולדלת, ומפעל ארץ-ישראלי מצער חוללו פלא זה - מה תעשה מדינה עברית אפילו קטנה, בנויה על תלה ועם יהודי מאוחד סביב דגל ציון המחודשת?

   "עוד ייתכנו לנו גדולות ונצורות;

  "חיים טילפן מפאריס שמגנס עומד להיפגש עם משרד החוץ הצרפתי - כמובן נגד החלוקה. יש להניח שמה שדיבר סמואל לא אמר על דעת עצמו בלבד. האינטרנציונל הלא-ציוני הוא כנראה אקטיבי - יותר משידוע לנו, ולא רק בבירה עולמית אחת.

   "ייתכן שאורמסבי-גור מחמיר למען הפחיד אותנו, אולם הסכנה ריאלית, ויאהודינו לא יבלעו את המדינה היהודית בנקל - וכוחם להזיק לא קטן.

 

   "נצטרך להיפגש שוב עם ידידנו במפלגת העבודה[].

 

 "לאחר נאומו של ארצ'יבלד סינקלר - שהיה הנאום הטוב ביותר בפרלמנט - נפגשתי אתו בחדר האוכל. העירותי על הסכמתו לנאום של סמואל, שניתנה אולי מבלי עיון מספיק בדבריו. שום יהודי נאמן לא יקבל הצעת סמואל - ואם הממשלה האנגלית אינה רוצה לקיים המנדט באמונה וגם לא להקים מדינה יהודית מוטב שתשליך יהודי א"י הימה, מאשר לדון אותם להיות מיעוט במדינה ערבית. נסבול גלות בפולין או גרמניה - אך לא מיעוט בארץ. סינקלר הצטדק שלא שם לב לדברים אלה של סמואל, והוא מסכים בהחלט שלא יתכן לדון היהודים להישאר מיעוט והוסיף במרירות: הויכוח בפרלמנט יהיה תמיד לטובתם. הנימוקים והצדק והסימפטיה הם על צדכם - אולם  הפקידים הם על צד הערבים...

 

 

 

דרכו מעולם של שלטון הקהל, להיעזר בכוחות זרים אינטרסנטיים, להכניע את המתנגד

מאשר לדון אותם להיות מיעוט במדינה ערבית. נסבול גלות בפולין או גרמניה - אך לא מיעוט בארץ. סינקלר הצטדק שלא שם לב לדברים אלה של סמואל, והוא מסכים בהחלט שלא יתכן לדון היהודים להישאר מיעוט והוסיף במרירות: הויכוח בפרלמנט יהיה תמיד לטובתם. הנימוקים והצדק והסימפטיה הם על צדכם - אולם  הפקידים הם על צד הערבים...

   "הייתי יכול להוסיף: גם  היאהודים.          (ב"ג, "זכרונות", ד', עמ'  313/14)

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות