משמידים את מדין במצוות יהוה

 

 

11.07.2016

 

חבר שאל: "מתי תספר על השמדת עם מדין"?

לא השבתי מיד, חשבתי שזה לא נורה את התשובה תבוא בעוד ימים אחדים. מישהו חשב שהשאלה פרובוקטיבית ומחק אותה. תשובתי חבר יקר, מלווה עם התנצלותי, ואשמח לענות על שאלותיך:

 

משמידים את מדין במצוות יהוה

 

"ויצבאו על מדין כאשר צוה יהוה את משה ויהרגו כל זכר, ואת מלכי מדין הרגו... חמשת מלכי מדין ואת בלעם בן פעור הרגו בחרב. (במדבר, לא, ז-ט) יש לשים לב לעובדה שכל מעשה העוולה, והפשעים הנוראים, נעשים על פי הוראתו וציוויו של אלהים.

 

מלבד הבהמות נותר ממדין 32.000 ילדות בתולות

וְנֶפֶשׁ אָדָם מִן הַנָּשִׁים אֲשֶׁר לֹא יָדְעוּ מִשְׁכַּב זָכָר כָּל נֶפֶשׁ שְׁנַיִם וּשְׁלשִׁים אָלֶף: (במדבר לא, לה)

 

ולאחר שיהושע השמיד את כול יושבי הארץ, תלה והרג מלכיהם ושרף עריהם, שלוש דפים אחר יהושע, אנו קוראים:

 

"ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני החתי והאמורי והפריזי והחוי והיבוסי ויקחו את בנותיהם לנשים ואת בנותיהם נתנו לבניהם ויעבדו את אלוהיהם" (שופטים ג'-ה'). הטכסט מנקר עיניים. כיצד זה השמידו אותם וכבר יושבים בתוכם, מתחתנים בהם ועובדים את אלוהיהם? כמה שורות הלאה באותו עמוד מסופר שבני ישראל היו משועבדים למלך ארם נהריים שמונה שנים; (שופטים, ח) והנה מלך מואב חובר לעמלק ומשעבדים את ישראל שמונה עשר שנה. (שופטים, יג, יד) והרי כבר השמידו את עמלק!!

וישראל משועבדים בידי מדין שבע שנים - והרי משה ניצח על השמדת מדיין, והותירו מהם רק את הנקבות שלא ידעו גבר!!. ומדין ועמלק ובני קדם משחיתים את יבול הארץ ולא השאירו מחיה לישראל. וידל ישראל מאוד בפני מדין (שופטים, פרק ו', א, ו). ועל כרחך אתה נוכח שכל סיפור יציאת מצרים, ארון הברית וכיבושי יהושע לא היו אלא אגדה. וראה סיפורו של ארון הברית בישראלי הורטואלי

 

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות