האם טראמפ הכתיר  את נתניהו כמלך מלכי המלכים ?​

הוחלט לשים קץ בכוח אנגליה, בכוח ממשלת אנגליה וצבאה

1936 - "מהכינוס היישובי בתל-אביב";

 

"הממשלה הבריטית בלונדון החליטה לשים קץ לשיטה של האדמיניסטרציה  הארץ-ישראלית פרי המהומות. שיטה זו שאפשר להגדיר אותה: את המהומות יש לגמור מתוך הסכם ומתוך רצון של הוועד הערבי העליון. שיטה זו, מתוך הערכה זו של המהומות ניתן כוח רב לוועד הערבי העליון, מקודם בתוך הציבור הערבי ואחר-כך כמעט בתוך השלטון הארץ-ישראלי.. ובשיטה זו היה כרוך, מתוך היגיון פנימי, נכונות מצד האדמיניסטרציה פה לוויתורים. מקודם היו הוויתורים לא כל כך חשובים, אבל מכיוון שראו וויתורים קטנים, וויתורים קלים יכלו להציג דרישות לוויתורים גדולים יותר, והגיעו הדרישות כמעט עד לוויתור מלא על השלטון האנגלי בארץ, לכל הפחות במה שנוגע ליהודים. בשני בספטמבר הוחלט לשים קץ בכוח אנגליה, בכוח ממשלת אנגליה, בכוח הצבא שלה. (ב"ג, "זיכרונות", ג', עמ' 411) ("טורף", עמ' 323)

 

29.6.1936 - מכתב ממשה שרתוק;

בפעולת הצבא בא מפנה

יריות קולעות, רדיפה נמרצת

 

"...בפעולת הצבא בא מפנה ברור: יריות קולעות, רדיפה נמרצת, תגובה לא לשם הדיפה בלבד אלא כדי לעשות כלה באויב, שיתוף האווירונים. אכן, אלה האחרונים משתמשים רק במכונות ירייה אך לא בפצצות. יש שהם נפגעים מיריות הכנופיות וגם נמצאים בסכנה. נראה שהרשות להמטיר פצצות טרם ניתנה והעיכוב לא כאן אלא בלונדון.

"גם פעולות העונשין בכפרים מחמירות ולובשות צורה של שפטים ממש: קנסות כבדים (5.000 לא"י על עיירה כלוד), החרמת מקנה ותבואה (בסביבות נצרת יש קושי בהחזקת המקנה המוחרם עד למכירתו הפומבית ופנו למשקים שלנו לעזרה), הריסת בתים. אף-על-פי-כן אין לראות עדיין שכל האמצעים האלה בהשפעתם המצטברת מכריעים את הכף. ברחבי העם נתלקחה מדורת השנאה אלינו ואליהם ואין לדעת איך ומתי תכבה.     (בן-גוריון, "זיכרונות", ג', עמ' 301) ("טורף", עמ'  277)

*) כעת יחדלו להפגיז את ה"ציונים" בהצעות להבנה והסדרת היחסים. מה עוד יכולים להציע, בן-גוריון דרש את פלסטין וירדן -  הסכימו. דרש גם חלק מסוריה הסכימו לדון גם בדרישתו זו, אך בן-גוריון דרש הסכמה בריטית.

כדי שיפסיקו לדבר על הסכם פתחו הבריטים וה"ציונים" במתקפת טרור נגד הפלסטינים ("האחראים לשואה", עמ' 222/16 -   בהכנה)

 

 

"יחס הערבים לשיבת ציון"

או מדוע רצו הערבים את היהודים?

 

"ואשר לבירור הפוליטי - יש לבחון תחילה את יחסינו עם הערבים"; "בשנת 1926 פרסם ג'עפר פשה אל-עסכרי, מי שהיה אז ראש הממשלה בעיראק, מאמר בכלי המבטא של 'החברה המלכותית לאסיה התיכונית' ובו אמר: 'שטח עיראק הוא 150.000 מיל מרובע, פי שלושה בערך משטחה של אנגליה, ואוכלוסיה הם רק כשלושה מיליון - - מה שנחוץ לעיראק יותר מכל זהו  ישוב נוסף'*).

"הוא הדין לגבי סוריה. כל יודעי-הכלכלה בסוריה מודים, שהמספר המועט של אוכלוסיה ודלות אמצעיה מונעים פיתוחה הכלכלי של הארץ. מיעוט האוכלוסים בארצות ערב מהווה לא רק מפגע כלכלי, אלא גם סכנה מדינית לעצמאותן, וקריעת אלכסנדריתה מסוריה תוכיח.(ב"ג, "במערכה", מפא"י, תש"י, 4, עמ' 34)

*) איזה יישוב נוסף יכלו לרכוש,  אם לא את היהודים-הערבים השמים, אחיהם לגזע, למולדת,  להיסטוריה ולתרבות.

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות