מייצרים ומייבאים נשק כל חלוץ "ציוני" חייל

 

05.09.2016

 

 

"מלבד תפיסת מכונה [מכונת ירייה] ועשרה כלים [מקלעים] לא ידוע על תפיסת כלים.. - -

 "הביאו מחו"ל כמאתים מכונות, מאתים צנורות וכאלף קטנים [אקדחים]. מאה מכונות נמכרו. הצנורות נמכרו רובם הגדול במושבות. הקטנים יש ברשות המרכז כשש מאות.

  

"לפי הספירה יש בארגון א' 21.000 חבר, בתוכם 4.000 חברות. קשר עם כל הנקודות בארץ, בערך 270 נקודה. צנורות 4.500, רמונים בערך 8.000, מכונות 200-230. קטנים כ10.000-, 1.500 אתתים.

 

 "הוסכם להטיל מס-בטחון כולל על כל הישוב. נתעוררה שאלה: ריכוז הגביה וההוצאות. דעתי - שבהתחלה ודאי לא ייתכן ריכוז גמור. יש לחלק ההכנסה בין הסניף ובין המרכז.      (בן-גוריון, "זכרונות", כרך רביעי, עמ' 166)

 

 

ר' בן-גוריון - מישיבת הנהלת הסוכנות – ירושלים (2.5.1937); "התנגדו ל-50-60 אלף עולים לשנה בהסכם - ומסכימים לקבל מאות";

"מר אוסישקין:  העיתונות הערבית פרסמה היום ידיעה כי הממשלה לא תאשר שדיול, אלא תתן רשיונות ל300- עולים לחודש למשך 3 חודשים, עד להתפרסם הדין-וחשבון של הועדה המלכותית.

הקודם. הממשלה מחכה כנראה לאישור מלונדון, ואז תודיע על הדבר ברבים. - -

"מר גרינבוים  אומר, שלדעתו אסור לקבל את השדיול הקטן. גם ב-1930 התנגד הוא לקבלת השדיול של 350 רשיונות.- -

"מר אוסישקין  אומר, שלדעתו עלינו לקבל את השדיול. אנו עומדים עתה לפני פסק דין של הועדה המלכותית. בקבלת השדיול או בדחייתו לא נשנה כלום ביחסה לעתידנו פה.

 "הרב פישמן מעיר, כי התפלא לשמוע דברים אלה ממר אוסישקין. לדעתו אסור לנו לקבל שדיול כה קטן. באישור שדיול כזה רואה סטירת-לחי עצומה לנו. - -  (בן-גוריון, "זכרונות", ד', עמ' 167//69)

 

ר' בן-גוריון - מכתב לד. ורטהיים  -  חושף אפיו של הרבי, שנטל מנה מופרזת מרגשי-הנחיתות, אנוכיות, נוכלות, ערמה, אגרסיביות ורוע-לב, שירדו לעולם (3.6.1937); "אמרתי שיש 90.000 גברים בני 20-40 וזהו כוח והוא חייב להתגייס";

 "- - איני יודע מאין לקח וארבורג את הידיעה על דברי במועצת ההסתדרות. מובן שלא אמרתי את הדברים שוארבורג שם בפי, כאילו 'אז מיר קאנין האבען 130.000 בוואפענטע מעניר פאר'ן שוץ פון ארץ-ישראל'. הייתי מאושר אילו היה לנו דבר כזה - אבל, לצערי, אין הדבר  כך. אמרתי 'שיש 90.000 גברים בני 20-40, וזהו כוח והוא חייב להתגייס, זהו כוח שיוכל לעמוד בפני כל התקפה אם תינתן לו האפשרות של התגוננות'.

"במסיבה זו חזר וארבורג על הקובלנה למה לא קיבלנו את הצעות השלום שנעשו מצדדים שונים. כבר הסברתי לקרפ שהצעות כאלה לא נעשו על-ידי שום צד ערבי. רק יהודים אחדים דיברו ביניהם לבין עצמם על תכניות של שלום.  (בן-גוריון, "זכרונות", ד', עמ' 204/5)

 

ר' בן-גוריון - מתוך היומן – לונדון (4.6.1937);  LARGER ESTATE"  WILL BE GIVEN TO THE  JEWS"

    "ב'ניו-יורק טיימס' מ-26.5.37 נתפרסמה טלגרמה מעניינת מלונדון: - - מצפים שבקרוב יתפרסם הדין-וחשבון של הועדה המלכותית אשר יציע חלוקת הארץ.  A LARGER ESTATE WILL BE GIVEN TO THE  JEWS   וחלק יותר קטן לערבים - -  (בן-גוריון, "זכרונות", ד', עמ' 206)

 

 

ר' בן-גוריון - התייעצות על המצב המדיני במרכז מפא"י – ירושלים(8.6.1937); "הלחץ החיצוני שלנו - ליאון בלום";     "ז.  רובשוב  [שזר]:  עד עכשיו העסיקה אותנו השאלה, אם להתחיל מיד בפעולה מצדנו למניעת הסכנות הצפויות לנו, או לחכות עד שהועדה המלכותית תסיים את עבודתה. שאלה תכסיסית זו הייתה שנויה כאן במחלוקת. מתוך מכתב זה  שהוקרא כאן לפנינו נתחדש לנו, שגם בחוגי הממשלה, בחוגי הידידים שלנו, חושבים כי אין אנו צריכים להיות עכשיו פסיביים. העצה שניתנה ל'בפי' על-ידי ידידה, כי על וייצמן למהר להיפגש עם בלום [יהודי "ספרדי", ראש ממשלת צרפת], פירושה כי יכול לקרות רע, ולא צריך לחכות עד סוף הזמנים. אלא חובה לעשות עכשיו כל מה שאפשר כדי להשפיע על הממשלה.

"המצב הוא, אפוא, כזה, שכל הקשרים שלנו הולכים דרך וייצמן ואין זה מספיק; מצד שני - לוייצמן עצמו יש קשר רק עם הפרופ' [קופלנד] הזה בוועדה, ואין זה מספיק. וגם הלחץ החיצוני מצדנו הוא לעת עתה רק על-ידי בלום.                     (בן-גוריון, "זכרונות", ד', עמ' 209)

 

לא הכניסו אף יהודי שאינו "חלןץ"

ורוצים? 100.000  עולים בשנה[]

 

"י.  שפרינצק: "וייצמן צריך לעשות את כל המאמצים ולהופיע לפני צ'מברלין ולהרצות לפניו את משאלותיו וטענותיו של העם ואת צרת ישראל בשעה זו, ולבקש ממנו כי ישמור על כך שמסקנות הועדה והחלטות הממשלה תהיינה מותאמות להצלת העם העברי. דבר זה צריך להיעשות עוד לפני גמר הדין-וחשבון של הועדה. משא-ומתן זה עם הפרמייר צריך להיות חזרה על הצעדים שעשה וייצמן בשעתו, במשא-ומתן עם בלפור ועם מקדונלד. מה אנו רוצים -  את זה אנחנו יודעים. 100.000 עולים בשנה. זהו הכרח לעם העברי במצבו הנוכחי, וזה צריך להישאר עמוק בלבו של צ'מברלין כתוצאה משיחת וייצמן אתו.  (בן-גוריון, "זכרונות", ד', עמ' 209/211)

 

 

 

הבלוף והנוכלות ה"ציונית", "הם רוצים מאה אלף עולים לשנה", כאשר הם סגרו את הארץ בפני יהודי אירופה. 500.000 יהודי גרמניה נרמסים תחת המגף הנאצי; שלושה מיליון יהודים בפולין מדוכאים  ומשוועים לצאת, 300 אלף מיהודי רוסיה סובליים חרפת רעב ברומניה - ובמשך שנתיים האחרונות 1937-6, ה"ציונים" אפשרו כניסתם לארץ של כ-12 אלף "חלוצים"-חיילים

 

 

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות