מי יהדות מזרח? מי אשכנזים? ומי הייקים הקפדנים..?

 

 

11.07.2016

 

 

שכתוב העבר היהודי בידי מנהיגי מפלגות הציונים והיסטוריונים שכירי עט, לא הותירו בספרי ההיסטוריה שלנו, גרגר אחד של אמת, מי שמבקש את האמת חייב ללכת לארכיונים או לתיעוד שנכתב בזמנו.

 

אורשר דבר על "היללנים המקצועיים מן המזרח:  "...וותרו על הצנתור ושימו רגל של תרנגולת על הראש.."; המשוררת אגי משעול טוענת שדבריו של אורשר, "הם רק ביטוי למים שהגיעו עד נפש מההסתה המזרחית כנגד כול מה שהוא אשכנזי"

ואילו אריה רוטנברג כתב: "גידי אורשר צודק לחלוטין - המזרחיים נחותים מהמערביים"; "היהודים הייקים קפדנים, רציניים, מדויקים ומשכילים כמו הגרמנים, ומירי סיבוני רגב היא השתקפות התרבות במרוקו כולה... מאות שנים של חיים אינן נמחקות כהרף עין"

"אל תקחו את זה קשה: המזרחיים נחותים מהמערביים.המזרחיים נחותים מהמערביים כי המזרח נחות מהמערב.כל קהילה יהודית הביאה את תרבות ארץ מוצאה.

 

 

ובכן יהודות מזרח הקשורה עם הבעיה היהודית, היא האוסטיודה, יהודי המזרח הרוסי, המהווה חטיבה בפני עצמה. יהודי ארצות ערב, המוג'רבים (צפון אפריקה), יהודי ספרד ויהודי ארצות השפלה (ארצות אשכנז) שהיו תחת שלטון ספרד, אלה היוו את היהדות, שהמשותף ביניהם היה העמדת האדם במרכז ההתעניינות והעשייה שלהם. הם נתנו השכלה גם לחסרי האמצעים, ותרמו לצורכי הכלל. (בארצות הנוצרים מהמחצית השנייה של ההמאה ה-18, כאשר התאפשר להם)

יהודי ארצות האסלאם הקדישו הרבה יותר לרווחתו של האחר. גם כאשר זנחו את התלמוד וחדלו להתפלל, הם התמסרו בכול מאודם לרווחת הציבור. (כאן אני מדבר על יהודי בבל) הם התחרו ביניהם לבנות בתי ספר בתי חולים, פנימיה למוגבלים, שאחר שסיימו את לימודיהם, הסומה והפיסח, פרנסו משפחות בכוחות עצמם. לאחר חיים ארוכים הותירו בתי הקדש, שהקהילה השכירה למשפחות נצרכים במחיר סמלי. (אגרות 3-1 בישראלי הורטואלי)

 

 

 

למזרח  אירופה הגיעו מעט מיהודי ספרד, מעט מיהודי ארצות השפלה (ארצות אשכנז) שהיו בשלטון ספרד, ויותר מיהודי ארצות האימפריה העות'מנית  שנכבשו בידי רוסיה. מספרם במאה ה-16 לא עלה על מאות. באימפריה הפולנית הגדולה הגיע מספרם של היהודים ל-300.000, ולאחר התקוממות האוקראינים בהנהגת חימלינצקי נגד הכובש הפולני, מרד שהביא לחיסולה של האימפריה הפולנית, כאשר סיסמת המתקוממים הייתה "רוצה להשתחרר מהפולני הכא ביהודי". ולאחר עשר שנות המרידה, ב-1658 נותרו כ-30 אלף יהודים.

 

30.000 ניצולי גזרות ת"ח-ת"ט בפולין, הוכו שוב, בגזרות אומן ב-1767 נטבחו 20.000 יהודים וב-1793, עם חלוקתה של פולין, הגיע מניינם לכ-60.000, והם התחלקו בשלבים בין שלוש מדינות. יהודי מזרח פולין  הפכו לנתיני רוסיה, שלא התירה ליהודים להגר לתחומה. וגליציה נפלה בחלקה של אוסטריה. חלק מיהודי פולין  נפל ברשתה של פרוסיה

 

כאשר יהודי ארצות הנוצרים נרדפו, בוזו, נטבחו והועלו על המוקד  באשמת דקירת לחם הקודש, הרעלת בארות ושימוש בדם נוצרים לפסח, במאות  ה-18-12, הישראלים יהודי ערב חיו לפני האסלאם כערבים בין ערבים, ולאחר שנהיו יהודים ומוסלמים, המשיכו לחיות באחווה ורעות.

אומרים פרהוד, פרעות ביהודים 38 הרוגי אל-פרהוד, אלה היו קורבנות המפלגה הפרו נאצית של רשיד עלי אלגילאני. באותו מוועד שרפו הפולנים את יהודי ידובנה ועד עשרות כפרים, על זקניהם, נשיהם וטפם. ואילו חייליו של אנטונסקו הדיקטטור הרומני, השמידו עשרות אלפי יהודי אודסה, כאשר הם מכניסים כול חמשת אלפים למחסן ושורפים אותם. ואילו בבגדאד, ובשכונה מסויימת פרעו פרו-נאצים ביהודים כאשר על כול אחד מהפורעים עמדו 99 מוסלמים לצד היהודים.

 

פתחנו ב"מנהיגי מפלגות הציונים והיסטוריונים שכירי עט, לא הותירו בספרי ההיסטוריה שלנו, גרגר אחד של אמת",  הנה חניך התנועה הקבוצית הסופר אלי עמיר: "עם ישראל הוא עם של שבטים שתמיד היה מפולג ומפוצל ונלחם בינו לבי עצמו מלחמות די מרות"..!

 

ובכן, אחי הצעיר אלי עמיר, במשך 2500 שנה מאז גלות בבל ועד הופעת ה"ציונות", חיו היהודים בבבל באחווה ורעות עם אחיהם הערבים. ואלפי שנים לפני אברהם חיו כערבים בין ערבים באחווה, ללא מחלוקות, ללא מריבות וללא מלחמות. והיהודים שמנו מיליונים במאות 4-2 לפסה"נ, יכלו להקים מדינה לעצמם, אך הם לא רצו  להתפלג.

ודבר חשוב, 22.400 גולה בבל לקחו נשים כסדיות ערביות לנשים, כלומר, רחם ערבית ילדה את כול היהודים, ומי שאינו שמי בגזעו וערבי בלאומיות - יכול להיות רק  גוי שהתגייר. יהודי גרמניה חיו מאות שנים בין הברברים הגרמנים, ונותרו אזיאתים

אוניברסיטה על רגל אחת: עשר האגרות שנשלחו לממשלת נתניהו וחברי הכנסת, בישראלי הוורטואלי

הסיבה היא שהערבי לא דאג רק לעצמו. הוא הכניס אורחים עזר לחלש ונתן ביטחון לנרדף, ותרבות זו הייתה המסד לדת ההודית והמוסלמית, שהעמידה את האדם במרכז ההתעניינות והדאגה של הקהילה.

 

 

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות