לינץ' ביצחק מרדכי 

 

"זעקי ארץ מעלילה", הכתבה של יואל מרקוס, שהחזירה את האלוף יצחק מרדכי לחיים הציבוריים

"495 ימים ולילות חי יצחק מרדכי בעולם קפקאי של מזימות, העלמת עדויות, הטעיות ושקרים שנטלו בו חלק הן זמיר והן מערכת המשפטית, שנפלו בעצמם בפח ה"פיברוק" הממלכתי, באישור ראש ממשלה בישראל;

Month, DD, YYYY

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות