יהדות ודת היהודים 

סיפורו של ארון הברית

 

התורה נמסרה לנו משובשת כדי שאומות העולם לא ייקחו לנו אותה; בילדותו המוקדמת אהב לטיף למשוך בשער זקנו הלבן של סבא נסים (חכם נסים דנגור שהיה חבר ילדות של סבו מנשה) ולהירדם בחיקו. במשך השנים נוצרו יחסי-קרבה ומדי-יום בבואו לבית-מדרש זילכה היה מחבק ומנשק את סבא נסים ומספר לו על אירועי יומו, כפי שהשתקפו בעיני הילד. חכם דנגור היה מקשיב בעניין רב ומתייחס בכובד-ראש גם לשאלות הפעוטות. 

יהוה-אלוהי מיכיהו שהפך לאלוהי ישראל בוכה ומתאבל על מעשיהו

 

לאחר חורבן ירושלים והרג יושבי

 

"אמר להם הקדוש-ברוך-הוא למלאכי-השרת: בואו ונלך אני ואתם לביתי ונראה מה עשו אויבים בו. מיד הלך הקדוש-ברוך-הוא ומלאכי-השרת וירמיהו לפניו. וכוון שראה הקדוש-ברוך-הוא את בית-המקדש, אמר: בודאי זהו ביתי וזוהי מנוחתי, שבאו אויבים ועשו בו כרצונם. באותה שעה היה  הקדוש-ברוך-הוא בוכה וצועק ואומר: אוי לי על ביתי! בני, היכן אתם? כוהני ולויי, היכן אתם?...

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות