ומי ילד את מליוני יהודי בבל ?

 

20.11.2016

 

בנו בתים ושבו ונטעו גינות ואכלו את פריו, קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים ותלדנה ורבו ואל תמעטו, ודרשו את שלום העיר אשר הגליתי אותכם שמה והתפללו בעדה אל יהוה כי בשלומה יהיה לכם שלום (ירמיהו, כט, ד-ז); ו22.400 גולי בבל לקחו להם נשים כסדיות-ערביות מעם אברהם. ולאחר 7-6 דורות, כאשר המיתולוגיה שנכתבה על-ידי הראשונים הפכה לתורה מדאוריתא..., החל ה"גוי קדוש ונבחר"

 

ע"פ הדת היהודית: היהודים - ערבים

 

על פי הדת היהודית הבנים שייכים לאמם יולדתם, הווה אומר שלאומיותו של היהודי היא ערבית. ומיליוני יהודי בבל חיו במשך 2.600 שנה כערבים בין אחיהם הערבים, ומעולם לא נפגע היהודי בגלל יהדותו. מתחילת המאה העשירית לספ"נ, כלומר כ-1.500  שנים לשהותם במולדת אבותיהם, סבלו יהודים תחת שלטון תראקי, והם יצאו בהמון לצפון אפריקה, ספרד ואיטליה, שם ייסדו מרכז תרבות. יש לציין בהדגשה, שכאשר יהודי סבל במולדתו הערבית, אחיו המוסלם סבל באותו זמן עשר מונים, שכן התראקם הרחיקו את הערבים ממשרות ממלכתיות,והתיחסו אליהם בזלזול כ"אעראב".

 

 

 

2.500 שנה חיו היהודים כערבים בין ערבים, ולאחר שנהיו יהודים ומוסלמים, זכו היהודים לייחס מועדף, (הד'מה) שהטילה על המוסלם את האחריות לשלומו של היהודי, ומאושר היה המוסלם, שהיה לו שכן יהודי, לקיים את מצוות דתו.

לעומת המיאוס והדחיה בה נתקבל המהגר מהמזרח הרוסי בארצות הנוצרים, נתקבלו המהגרים מהמזרח הרוסי באחווה ורעות, על ידי המוסלמים בטורקיה, סוריה, מצרים ויותר מכולם קבלו את האוסטיודה בזרועות פתוחות - הפלסטינים. אך אותם מהגרי עלייה ראשונה ועלייה שנייה היו סוכנים של האימפריה הבריטית, והם באו לכבות את הארץ, והם הכו בפלסטינים, משום שרצו אותם אויב שאפשר להרוג.

בהרחבה בישראלי הוורטואלי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות