...וכלום חסרים פועלים תימנים המסוגלים להשתתף בכל העבודות

 

 

 

10.10.2016

 

"זכרון-יעקב, 23 ביולי 1913  -  למר ר., חיפה

"במכתב זה הנני מביע את רגשות התמרמרותה של כל המושבה וצערה בראותנו כי העבודה בבנין לנגה נעשית בלי השתתפות פועל יהודי אחד! מובטחני כי לו היה כאן מר לנגה לא היה מרשה זאת. אנו שטרחנו הרבה כדי להביא את האישיות הזאת למושבתנו, לא נסבול את הדבר. הנני מזהירך כי הודעתי על כך ללנגה. המבלי פועלים יהודים וכלום חסרים פועלים תימנים המסוגלים להשתתף בכל העבודות אתה מעסיק גויים?" 

(ד"ר הלל יפה, "דור מעפילים", עמ' 454; מ. גבאי, "פורע", עמ' 57)

 

בן-גוריון ב"לסידור פועלי המושבות":

התימנים מתאימים לרשת העבודה

ו"לא אשכנזים דווקא נחוצים במושבות"

"- - עבודת האדמה, ואפילו עבודת הפרדסים, אינה יכולה לפרנס פועלים בעלי צרכים גבוהים ומרובים, חוץ ממקצועות אחדים. העבודה המצויה ביותר, כגון עבודת ריסוסים, המעדר, הבציר והקטיף, אינה משתלמת במחיר גבוה. ברוב הפועלים ה'אידיאליסטים' אין אף אחד משלושת התנאים העיקריים האלה. לעומת זה ראינו בשנים האחרונות אלמנט חדש של פועלים, שהם אמנם לא הכניסו לתוך הישוב רוח-חיים חדשה, כמו שעשו ה'אידיאליסטים', אבל תחת זה מתאימים מכל הבחינות למלא את התפקיד הישר, הכלכלי של הפועלים - לרשת את העבודה: ואלה הם התימנים. הם בעלי משפחה, קבועים על מקומם וצרכיהם אינם מרובים כל כך. ועובדה היא - שאף אחד מהתימנים לא חזר לארצו. ובכן אין כל ספק שהתימנים, שהתישבו ברחובות ובראשון-לציון, הם החומר האנושי היותר טוב בשביל העבודה החקלאית. והם אמנם ירשו את העבודה. אומרים שהתימנים דחו את האשכנזים. אך הן לא פועלים אשכנזים דוקא נחוצים במושבות, אלא פועלים עברים שיתאימו לתנאי העבודה וצרכיה.

"אבל דא עקא, שהתימנים קרועים לחלוטין משאר הפועלים ועל-ידי כך הם מרוחקים לגמרי מחיי הארץ ומעבודתנו הלאומית. כי סוף-סוף אין לפועל רק תפקיד מיכני - לעבוד בלבד, אלא גם תפקיד חברתי-לאומי, שאינו נופל בערכו מתפקיד העבודה. הילכך עומדת לפני הפועלים אחת התעודות הכי-חשובות - למצוא את הדרכים הנאותים להתחבר עם הפועלים התימנים, להשפיע עלייהם, לסדרם ולשתפם בעבודתנו החברתית-הלאומית הכללית. וכי אפשר להשפיע על התימנים ולהתאחד עמהם לשם מטרות כלליות - יוכיחו לנו הפועלים התימנים העובדים ב'בצלאל', שהולכים שלובי-זרוע עם הפועלים ה'רוסים' בכל פעם שיש צורך לפועלים להגן על זכויותיהם." ['האחדות', גל' 28/29, כ"ה אייר תרע"א. 

(בן-גוריון, "הפועל העברי והסתדרותו", עמ' 41/44)

(מ. גבאי, "צר ואויב", עמ' 274)

 

 

התימנים מכניסים אוצרות קולטורה

יותר עשירים מאשר הצעירים שלנו

 

"בשעה שאומה זו של יונים, שמעולם לא השפלנו את עצמנו להשתוות אליה, 500 מבניה עוזבים את פילדלפיה בספינה אחת לבוא לעזרת המולדת, לעזרה הדיוטית וברברית - עזרת מלחמה - אין אנחנו יודעים לספור במשך שנה 500 בחורים שיבואו הנה לחיות את חייהם ולעבוד.

 

"ואיזה רגש של עניות תוקף אותך כשאתה רואה את הצעירים הבודדים המדולדלים, שבאים הנה ואלו שחיים אתנו. כולם חניכי ה'פריינד', היודישיזם והאסתטיקה. משם הם ינקו את כל השקפת-העולם, מוסר ופילוסופיה, מובן בכריכה עם איזו מפלגה או רדיקליות סתם. האמן לי, שהתימנים מכניסים אתם אוצרות קולטורה [תרבות] יותר עשירים, ואנשי-קולטורה יותר עמוקים מאשר הצעירים הטובים שלנו).

 

"ועם הכוחות האלו ועם העושר הזה הנך עומד כנגד כל מה שמצפה לקראתנו.

"למה דיברתי את כל זה? השחתי מעט את לבי, אולי יוקל לי.

(ב. כצנלסון, "אגרות", 1904-1914, עמ' 420)

(מ. גבאי, "צר ואויב", עמ' 274)

 

 

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות