האם טראמפ הכתיר  את נתניהו כמלך מלכי המלכים ?​

המזרח-התיכון נהפך לאחד ממרכזי השלום.​

אליהו אפשטיין (אילת) - "המזרח התיכון והמלחמה";

המזרח-התיכון נהפך לאחד ממרכזי השלום

 

"מעטים חלקי העולם, שהישגיהם החברתיים, הכלכליים והמדיניים מאז מלחמת העולם הקודמת ישוו להישגי ארצות המזרח התיכון בפרק זמן זה. בתורכיה ובאיראן חלו בתקופה זו שינויים יסודיים בכל מערכת החיים של העם והמדינה ונקבעו עקרונות להתפתחותם. הערבים הניחו אבני-יסוד לבנין עצמאותם במדינות, שגדלו מחורבות הקיסרות העותומנית. החלה להתפתח חברה בעלת נטייה עזה ונמרצת לשנות, במהירות או באיטיות, את פני המזרח הנחשל למען התקדמותו ושגשוגו הלאומי והאנושי-כלכלי

"כשסוקרים את הישגי מדינות המזרח התיכון, מן הראוי לדון עליהם לא רק מבחינת מספרים וחישובים סטטיסטיים בלבד, אלא מתוך תשומת-לב לרקע החברתי והמוסרי של ההישגים הללו. - -

"הקו הבולט והחשוב ביותר, שציין את אפיו הרוחני של המשטר החדש בארצות הללו, התבטא בשאיפה הכנה והעזה שלהן לשלום. פעולה רבה נעשתה על-ידי תורכיה ואיראן. הסכם סעד-אבאד מ-1937 על יחסי אחווה ושכנות טובה בין תורכיה, איראן, אפגאן ועיראק, מהווה תאריך היסטורי בתולדות היחסים בין עמי המזרח-התיכון. הסכם זה נבע מן הצורך החיוני של המדינות הצעירות הללו, שאך זה יצאו לדרך-המלך בבניין חייהן החופשיים, ביצירת יחסי שלום בינן לבין עצמן ובין המזרח-התיכון לבין אומות העולם לשם המשכת עבודתן הקונסטרוקטיבית.

  

 "המזרח התיכון, שהיה בדורות שעברו אחד ממרכזי התסיסה והבלבולים, נהפך בתקופה האחרונה לאחד ממרכזי השלום בעולם. בשביל אתא-תורכ וריזה-שאח פהלוי, הייתהם אנשי-צבא לפי מקצועם, שימש הצבא אמצעי לשחרור לאומי ולא מטרה, וברוח זו חונך העם והצבא עצמו בתורכיה ובאיראן. (אליהו אפשטיין, "כנסת", לזכר ח.נ. ביאליק,  ו', עמ'  457/58)

 

מסילת הברזל הבגדאדית

עשויה להתחבר עם הטרנס-איראנית

 

"הסוקר את התפתחות המזרח התיכון בזמן המלחמה אינו יכול שלא להתעכב במיוחד על ההישגים הגדולים בפיתוח התחבורה בין ארצות המזרח התיכון ובינן לבין שאר חלקי העולם. בראש וראשונה יש להזכיר את השלמת אחד המפעלים ההיסטוריים בתולדות חלק זה של העולם, מפעל המהווה פרשה דרמטית בהשתלשלות העניינים המדיניים בקיסרות העותומנית, שגרם במידה לא מעטה למלחמה הקודמת. הכוונה היא למסלת-הברזל הבגדדית*), שהושלמה במאי 1940, אחרי שעסקו בבניינה כארבעים שנה, ושהוסיפה למערכת התחבורה ענף בעל ערך כלכלי ומדיני ממדרגה ראשונה. מסלה בין בצרה שבמפרץ הפרסי ובין קושטא מהווה את עורק החבור העיקרי בין תורכיה לסוריה ולעיראק. מסלה זו עשויה לגשר את מערכת התחבורה במזרח הקרוב עם מסילת-הברזל הטראנס-איראנית ועם מערכת התחבורה שבהודו. על-ידי כך עתיד לקום קשר בין המזרח למערב, שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה. הכביש בגדד-חיפה, שסלילתו נמשכת והולכת ושיושלם כנראה, השנה, יקיים קשר ישיר ונוח בין המפרץ הפרסי לים התיכון.

    

"דרך זו נודעת לה חשיבות רבה לגבי המזרח התיכון. דרך-מדבר אחרת, שהושלמה אשתקד, הוא כביש ירושלים-קהיר העובר בסיני, מאפשרת קשר-מכוניות ישיר לאורך החוף בין אפריקה לאירופה דרך ארץ-ישראל, סוריה ותורכיה. בחיפה ייפגשו אפוא נתיבי היבשה: חיפה-בגדד, כביש מצרים-ארץ-ישראל וגם ענף מסילת הברזל הבגדדית, המקשר כבר כיום דרך דמשק-חלב את חיפה עם קושטא בצפון ועם בגדד במזרח. לכשתקושר מערכת-דרכים זו עם מסילת-ברזל הטראנס-איראנית ועם מערכת תחבורה בהודו, תעלה חשיבותה של חיפה למדרגה בינלאומית. מי יוכל לשער את חשיבותה של התפתחות זו בתנאים נורמאליים, כשהעולם ישוב לאיתנו? ברור, כי גורם זה יהיה מהחשובים ביותר בקידום המזרח, שתולדותיו בכל הדורות היו תולדות דרכי התחבורה שלו.  

 "פרט אחד, החשוב להווה ולעתיד כאחד, הוא הקשר הכלכלי, שמתפתח והולך בין ארצות המזרח התיכון לבין עצמן. לרגל קשיי האספקה מעבר לים הודקו, כאמור, קשרי המסחר, שעיקרם סחר-חליפין בין תורכיה, איראן, עיראק ומצרים. ארץ-ישראל מתחילה גם היא לפתח יותר ויותר את קשריה המסחריים עם הארצות השכנות. אין ספק שהידוק הקשרים בשטח הכלכלי עתיד לאמץ את הקשרים גם ביתר השטחים ולקדם את השיתוף והעזרה ההדדית בין האומות במזרח התיכון. הועידה הכלכלית בדצמבר 1940 בדלהי עתידה אף היא להמריץ לא רק את הייצור בשביל הצבא הבריטי החונה במזרח, אלא גם לשמש גורם להתפתחותו הכלכלית והתעשייתית של המזרח התיכון.

"כשם שהמלחמה הקודמת פתחה דף היסטורי חשוב בתולדות המזרח התיכון, כן עלולה מלחמה זו, עם ניצחון הדמוקרטיה, לפתוח כאן תקופה מזהירה בביסוס ההישגים הקיימים ובהתקדמות מחודשת. (אליהו אפשטיין, "כנסת", לזכר ח.נ. ביאליק,  ו', עמ'  471) ("שואה", 1999, עמ' 280)

*) נודעה כרכבת בצרה-בגדד-ברלין

כול אדם, ללא צורך בהצגת זהותו, יכול היה לעלות לרכבת בבגדד ולנסוע לחיפה, קהיר, דמשק, בירות, טורקיה, פרס,  הודו, פקיסטן וכו', או לארצות אירופה עד גרמניה באותה רכבת, והנה הוא סגור מזה 70 שנה, בלול שלטון הקהל;   

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות