האם טראמפ הכתיר  את נתניהו כמלך מלכי המלכים ?​

החרדה של הבריטים מהסכם יהודי הפלסטיני

רצונו של וויצמן לפגוש את נורי אלסעיד, המסכים לא"י עברית. זעזע את מזכיר המדינה, ארמסבי גור. מדוע?

הבריטים נחרדו מעצם העובדה שוויצמן יפגש עם נורי אלסעיד. שיכול להציע לוויצמן וויתורים מרחיקי לכת, שהתקשורת העולמית תפרסם, ויגרמו לנשירת הניבים והטלפיים של בריטניה והנציונל-ציונים, והיא תצטרך להתקפל מהמזרח התיכון. לכן מיהרה בריטניה להכתיר את בן-גוריון. הסכמתו של וויצמן להפסקת העלייה בזמן השיחות, שיכלו להימשך יום או שבוע, לא היה להם משמעות משום שבאותו זמן הגירת יהודים לפלסטין הייתה דלילה ביותר.

 

27.6.1937 - "מתוך היומן" [בן-גוריון מצא עילה להוריד את וויצמן];

וויצמן הסכים להפסקת עלייה

לבן-גוריון קשה לעבוד במחיצתו

 

"הבוקר בא מכתב מאורמסבי-גור (מתאריך ה-25 לחודש זה) לחיים - על שיחת נורי עם קלרק קר באותו עניין. אורמסבי-גור שואל אם יש אמת בדבריו... טילפנו לחיים שיכתוב מיד תשובה לאורמסבי-גור. הבטיח לטלפן לנו בעוד שעה.

"דבר זה חמור מאוד. נורי לא בדה הדבר מלבו. מסופקני גם אם הוא יחזיק זאת להבא בסוד. כל זמן שלא היה מכתב זה של אורמסבי-גור, יכולנו אנחנו לא לדעת כלל מהדבר. עכשיו הדבר ידוע לנו רשמית. האם לא נהיה גם אנו אחראים?

"יש לי ספק גדול אם מותר לי להמשיך פה - או להמשיך בכלל עם חיים האין דברים אלה יכולים להישנות?*)

"אילו לא היינו בתוך סכנת מוות הייתי בלי ספק מסיק את המסקנה המוכרחה והפשוטה - עכשיו עלול קרע פנימי להחריב את עמידתנו הפוליטית.

"אבל קשה לי לעבוד במחיצתו עכשיו.

"משה תתייעץ עם קפלן וברל - ותטלגרף לי דעתכם.  (ב"ג, "זיכרונות", ג', עמ' 293) ("טורף", 267)

*) "האין דברים אלה יכולים להישנות"? הרצון להיפגש עם מדינאי ערבי, שמוכן להסכים עם א"י עברית, זו "שאלה ארורה..!". מכאן שכול המ"ומ, שקיים בן-גוריון עם הפלסטינים, מיועד היה להקל את מצבה של בריטניה..

 

 

4.9.1936 - מתוך היומן - ברכבת מפאריס לברנדיזי;

ישבנו שלשתנו - בפי, לואיס ואנכי - והחלטנו

 

"לפני צאתי מלונדון צלצל לי הנרי (מלצ'ט). כולו צהלה להחלטת הקבינט. ישב ראש ג'ון סימון שדרש בתוקף דיכוי המרד ואמצעים חריפים. לדבריו של הנרי, ג'ון סימון הוא ידיד שלנו, אשתו ציונית נלהבה, ג'ון סימון כממלא מקום ראש הממשלה, דן אתמול עם אורמסבי-גור על משלוח הצבא.

"במפנה שבא בהחלטת הקבינט מילא תפקיד חשוב פרסום הפלסטין פוסט בדבר דרישות נורי. תבשיל מוקדח זה קשה היה לעיכול לכמה מיניסטרים. כאשר באה הטלגרמה מירושלים על פרסומי הפלסטין פוסט. ישבנו שלשתנו -  בפי*), לואיס ואנכי - והחלטנו לשלוח מכתב לאורמסבי-גור, חיים לא היה במשרד - הייתה לו פגישה עם לוגרד בקלוב הצי. דאגתי שהמכתב יהיה קצר עד כמה שאפשר, ושייכתב לא 'לידידי אורמסבי-גור' אלא לרייט הונורבל, ושיתחיל ב'סיר'. לוריה לקח המכתב לקלוב הצי להחתים את וויצמן ומיד הביא אותו למשרד המושבות...    (בן-גוריון, "זיכרונות", ג', עמ' 407)

*) בפי, בלנש דוגדיל דודניתו של בלפור ולואיס, הבריטים, הם המטבח של בן-גוריון.

 

 

רצונו של וויצמן לפגוש את נורי

 כמכת-שוט לאימפריה

 

רצונו של חיים וויצמן לפגוש את נורי אלסעיד, העמיד את הבריטים על רגליהם האחוריות. חששם, שנורי יבוא לקראת וויצמן, בוויתורים מרחיקי-לכת, שהיהודים והעולם ידחפו להסכם של ה"ציונים" עם הפלסטינים ומדינות ערב, ובריטניה תצטרך להתקפל מהמזרח-התיכון.

אני סבור שבשנים 1936-1933, הגיעו הפלסטינים וארצות ערב להכרה, שה"ציונים" הם פלג שולי, חריג בעם היהודי, שמשרת את האינטרסים של בריטניה. זאת משום שנוכחו שהיהודים המגיעים לארץ ממזרח אירופה, מתארגנים כצבא ומתייצבים מיד כאויב נגד הפלסטינים. והם ביקשו לגרום להבאתם של מאות אלפי יהודים, כאלה שחיו אתם אלפי שנים, וכאלה שהם פוגשים בעולם. להזכיר שרק בקהיר חיו 200 משפחות יהודים מרוסיה, לפני פרעות 1882/1, ועוד עשרות או מאות משפחות מפליטי ה"סופות בנגב", ופליטים רוסים ופולנים נמצאו בכול ערי ארצות ערב והאסלאם. וכדי למנוע התקרבות בין יהודים ל"ציונים, פותחת בריטניה בתקיפה רצחנית נגד האוכלוסיה הפלסטינית, ושולחת את אחד מקציניה היותר סדיסטיים להדריך ולאמן את ה"ציונים",  בדיכוי  ה"פורעים" הפלסטינים.

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות