הבריטים מתמרנים מדינה מגלומנית ל"ציונים" 

 

05.09.2016

 

 

הלורד וינטרטון מתומכי הערבים הציע ל"ציונים" עד לירדן

 

ר' בן-גוריון - שאלת החלוקה במרכז מפא"י (10.4.1937); "וינטרטון המתנגד הציע  תכנית חלוקה, -  ליהודים חלק הארץ המערבי עד לירדן";  "דב הוז:  שמעתי בעל-פה ממשה שרתוק בלונדון את פרטי השיחה עם הנציב  - -

   

"לאחר הפגישה הזאת נודע לי על דבר שיחה שהייתה לאחד מצירי הפרלמנט, מתנגד ותיק שלנו, שהציע במסיבה מצומצמת בנוכחות הנציב תכנית לפתרון שאלת א"י. הציר הוא הלורד וינטרטון מתומכי הערבים ומנושאי דגל המלחמה נגדנו כל השנים. בשיחה היו נוכחים ארבעה צירי פרלמנט, שנים ידידים שלנו ושנים מתנגדים; וינטרטון הציע שם תכנית חלוקה, שעל-פיה יהיה ליהודים חלק הארץ המערבי עד לירדן, ולערבים - עבר-הירדן, (בן-גוריון, "זכרונות", ד', עמ' 123)

 

מדינה מהים עד הירדן- בגידה ב"ציונות"

 

"אם ימסרו את כל א"י המערבית לרשות מדינה יהודית, הרי היהודים שוב יהיו במיעוט - יהודי אחד מול שני ערבים - והשאלה חוזרת לישנה. השינוי היחיד שיחול למעשה הוא, שעבר-הירדן ייהפך למדינה. - - השאלה היא אם אנו מסכימים לחלוקת א"י המערבית, נאמר לשני חלקים שוים? זוהי השאלה העיקרית ובה רבים חלוקי הדעות.

"שמעתי מאוסישקין ומאחרים שרואים בזה בגידה בציונות. (בן-גוריון, "זכרונות", ד', עמ'

 

י. טבננקין -  "קיום שתי מדינות סוברניות בארץ-ישראל הוא בדרך כלל דבר בלתי-אפשרי. ארץ-ישראל היא באמת 'אחידה ובלתי-מתחלקת', כי בכל התנאים יש איזה מינימום שאיננו מתחלק. שתי מדינות אינן יכולות להתקיים בשני עברי הירדן.

"אנחנו התנגדנו למזימות הממשלה באותו הכוח שיש לנו, ועלה בידינו למנוע משהו מן הרעה, כי לכך היה לנו מספיק כוח. אולם אני שולל שיש לנו עכשיו כוח למדינה סוברנית. שני גורמים מהווים את הכוח שלנו: צרת היהודים בגולה והישוב היהודי בא"י. ואמנם 400 אלף איש בא"י זהו כוח גדול, אך עדיין לא כוח בשביל מדינה עצמאית בתוך א"י, עם הישוב הערבי שבתוכה בארץ אחידה. למדינה עצמאית אין זה עדיין כוח ריאלי.            (בן-גוריון, "זכרונות", ד', עמ' 135/38)

 

מוטב שתבואנה גזירות על העלייה,

ובכוח צרות היהודים נתגבר עליהן       

                                        

"ש.  מאירוב: יצחק [טבנקין] חסך לי הרבה בדבריו. ... ייתכן שיהיו לנו מוצאים אחרים. אך גם אם אי-אפשר יהיה להתחמק מגזירות וקיצוצים, אגיד ללא פקפוק שמוטב שתבואנה גזירות על העלייה, ובכוח צרות היהודים נתגבר עלייהן.  (בן-גוריון, "זכרונות", ד', עמ' 145 )

 

נביא בבת אחת את כל החלוצים

 שבהכשרה ונלבישם חאקי

 

"בן-גוריון:  שאול [אביגור] שואל: איפה תיקח המדינה נשק: מדינה יודעת איפה לקחת, היא קונה ויש לה אוניות, והיא מביאה נשק בגלוי וגם מקימה בתי-חרושת. מדינה של יהודים עם כסף, עם שכל, עם אידיאל ועם אנגליה כבעלת-ברית - יכולה להשיג נשק. ונביא בבת אחת את כל החלוצים שבהכשרה ונלבישם חאקי, ונזמין אופיצרים גויים וילמדו אותם להיות לחיילים. ובמשך חודש אחד יהיו לנו חיילים טובים. - -

"עכשיו אני רוצה לענות, מדוע כדאי לנו לקבל עכשיו תכנית כזו? זה לא מחייב אותנו לחתום שאנחנו מוותרים על עבר-הירדן, כך לא נעשים דברים כאלה, לא דורשים משום איש להסתלק מחזון. ואנחנו נקבל מדינה בגבולות אלה שייקבעו עכשיו, אבל גבולות השאיפה הציונית - זהו עניין לעם היהודי, את אלה לא יצמצם שום כוח חיצוני. - -   [עד כאן - מרכז מפא"י  מה10.4.1937-]       (בן-גוריון, ""זכרונות", כרך רביעי, עמ' 151) (מ. גבאי,  שואה, עמ' 32/24)

 

"הוסכם להטיל מס-בטחון[ ]

לחלק ההכנסה בין הסניף למרכז"

 

ר' בן-גוריון - מתוך היומן (27.4.1937); "הוסכם להטיל מס-בטחון - לחלק ההכנסה בין הסניף למרכז";  "ישיבה ראשונה עם המפקדה המאוחדת. בארגון ב' היו כ-3.000 איש, חלק מהם יעזוב, לא ידועים כמה. - -

 

 

 

למעלה ממחצית 400.000 יהודי פלסטין, באפריל 1937 היו "ספרדים", שבן-גוריון לא ראה אותם. פריוילגיה אחת הייתה להם, להשתתף במעמס הביטחוני ולשלם מסים.

 

 

 

 

 

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות