גזירות ת"ח ת"ט נשמכו עשר שנים בהם נטבחו חצי מיליון יהודים

 

14.09.2016

 

"תוצאות 'גזירות ת"ח ות"ט' היו איומות, 'ממש דומה לחורבן הראשון והשני'. ישובים יהודים שלמים נשמדו באכזריות פראית. רבים מתו על קידוש השם בגבורה נפלאה.

"חללי הפרעות היו עצומים. אומדים את המספר לחצי מיליון נפשות. גזירות ת"ח ות"ט נמשכו באמת עשר שנים ויותר. גם השווידים פרצו לפולין ועשו בה שפטים, ומרד הקוזקים דוכא וחזר ונתעורר בסיועם של הרוסים. רובה של המדינה נחרב וכולה נתרוששה ולא יכלה עוד לשוב לקדמותה.  (ד"ר א. שמואלי, "תולדות עמנו בזמן החדש", עמ' 91)

 

 

נוכל "ציוני" ארתור רופין

משכתב היסורית בלוף

 

"ארבע קבוצות עיקריות יש ביהדות של זמננו: אשכנזים, ספרדים, איטלקים ועדות-המזרח. הגדולה והחשובה שבכולן היא כיום היהדות האשכנזית. ואולם גדולתה (המספרית והתרבותית) חדשה היא באופן יחסי. במחציתם הראשונה של ימי-הביניים עמדה היהדות האשכנזית במקום האחרון. ורק מן המאה ה-17 וה-18 עלתה לאט-לאט בחשיבותה ובמספרה על היהדות הספרדית.

"מספרים אחדים (ע"פ א. רופין: בשנת 1170 היו, לפי האומדנה, בעולם כולו. 1,500,000 יהודים, ומהם רק 100,000 אשכנזים (6,7%); בשנת 1500 היו גם כן 1,500,000 יהודים, אבל מהם היו 500,000 אשכנזים (33,3%); בשנת 1700 כבר היו האשכנזים 50% של כל היהדות העולמית, שמנתה אז 2,000,000 נפש ; בשנת 1840 מתוך 4,500,000 יהודים היו 3,600,000 (80%) אשכנזים; ובשנת 1930 היו האשכנזים 91,8% של היהדות כולה (14,600,000 מתוך 15,900,000). כיום, לאחר ההשמדה האיומה של הנאצים, שפגעה בעיקר ביהדות האשכנזית, מהווים האשכנזים עדיין כ-87% של היהדות כולה. (י.א. קלויזנר, "תולדות הספרות", ב', ניומן, עמ' 363)

 

 

 

הגידול במספר יהודי המזרח הרוסי

פי 5-4.5 תוך שמונים שנה

"ב-1815 נערך מספר היהודים בתחומי האמפריה הרוסית ב-1.400.000; ב-1897 הגיע מספרם ל-5.215.000, למרות ההגירה שהוציאה מחוץ לגבולות רוסיה באותם 80 שנה.    (יהודה סלוצקי, "העבר", לדברי ימי יהודי רוסיה", י"ט, עמ' 6)

 

 

ספרות, תרבות והווי הישראלי

נטועים עמוק בתרבות הערבית

 

"ר' סעדיה גאון הרבה לכתוב ערבית ואף ספרו החשוב ביותר, 'האמונות והדעות', נכתב בלשון זה ואולם רס"ג לא היה הסופר העברי הראשון, שכתב בלשון זו. יהודי-ערב הקימו מקרבם משוררים עוד בתקופה, שקדמה להופעתו של נביא האסלאם. המפורסם שבהם היה שמואל בן עדיא (במאה ה-6) גם בימיו של מוחמד פעלו כמה משוררים יהודים בערב, שאחדים מהם התנגדו לו בחריפות ואחדים נצטרפו לשורות-מאמיניו. בעקבות הכיבושים הגדולים של הערבים באה גם התפשטות-לשונם. בדורות הראשונים לאחר הכיבוש הערבי הרבו ביחוד יהודי בבל ופרס לכתוב בלשון זו. כאן פעלו ראשוני הסופרים הקראיים' כותבי-ערבית (עליהם כבר דובר למעלה) וכאן התחילו הסופרים היהודיים 'הרבניים ליצור ספרות מדעית יהודית בלשון הערבית. הראשון ביניהם היה, כפי הנראה, הרופא מאסרג'ויא מבצרה (אפשר בסוף המאה ה-7). היהודים תרגמו ספרים מרובים של חוקרים ופילוסופים יווניים לערבית (אוקליוס, קלאודיאוס פטולמאיוס, אריסטו, ועוד, ועוד). בייחוד נתחבבה על היהודים מאז ולמשך דורות הרבה הרפואה, ועוד במאה ה-9 קם רופא-פילוסוף יהודי גדול - יצחק הישראלי מקירואן' שכתב את ספריו בערבית. לכתוב ספרי מדע ופילוסופיה בערבית דוקה נעשה מנהגם הקבוע של החוקרים והפילוסופים היהודיים בארצות-המזרח - וגדולי הפילוסופים היהודיים בימי-הביניים יוכיחו: ספריהם הפילוסופיים של רס"ג, ר' בחיי בן פקודה ר' שלמה בן גבירול ר' יהודה הלוי, הרמב"ם ועוד ועוד נכתבו בערבית. לערבית ניתרגמו ונתפרשו כתבי-הקודש*). בערבית נתחבר חלק הגון של הספרות הבלשנית העברית (חיוג, בן ג'נאח ואחרים. ובערבית נכתבו אפילו ספרי - הלכה כך חדרה הלשון הערבית אף לחיי-הדת של האומה וכבר נזכר למעלה, שאף שו"ת של הגאונים נכתבו לפעמים בלשון זו. רק השירה, ובייחוד התפילה, שלפעמים נכנעו אף הן לפני הארמית, ידעו להדוף את הערבית כמעט תמיד  נשארו עבריות רובן ככולן.

"בזמן החדש נצטמצמה הספרות הערבית של היהודים יותר ויותר עם ירידתה של התרבות הערבית-המוסלמית ועם ירידתם של מרכזי-המזרח של היהדות. בייחוד המשיכו יהודי תימן הנידחת ליצור יצירות בעלות חשיבות מסוימת בערבית והם הקימו מקרבם במאה הxvii- משורר ערבי בעל ערך - שלום שבזי.  

 

(י.א. קלויזנר, "תולדות הספרות", ב', ניומן, תשי"ב, עמ' 84)

 

*)הפסקה לעיל מעידה כאלף עדים על הקרבה, האחוה והשיתוף שקיים היה בין הערבים היהודים והמוסלמים. ניצחונותיהם הצבאיים של המוסלמים פתח שערי עולם בפני היהודים, ותור הזהב של התרבות הערבית היה תור-זהב גם לתרבות הישראלית. זאת משום שהיהודים היו לפני אברהם, שבט או שבטים ערבים, דת-התרבות שיצרה גלות בבל, הוסיפה להם יקרה וכבוד, והקוראן עוד הטיל על המוסלם את האחריות לגורלו של היהודי

 

 

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות