אמזלג ב"אשכנזי" תורם 

 

07.08.2016

 

בארצות האסלאם והספרדים כולם תרמו,

כאשר יהודים התחרו ביניהם לחטוף מעשה חסד וסיוע לנצרך והמט ליפול, גם האחר והזר. הברון הירש תרם מאות מיליוני פרנק  לטובת יהודי המזרח הרוסי, וביק"א, שהוציאה לפועל את צוואתו שלטו "בני גבירה" רוסים, ואת הכסף הם הוציאו רק לחוגי מפלגות ה"ציונים", ואף פרוטה לסתם יהודי.

 

אמזלג ה"אשכנזי" תורם

 

"הגביר סיר יוסף אמזלג, יהודי עשיר מגיברלטר, אבי משפחת אמזלג בארץ-ישראל - - ובאחרית המאה החולפת עת עלו האשכנזים להתלקט בירושלים שרר רעב נורא בעיר ותלווה עדת האשכנזים מהגביר הזה - ר' יצחק דוד בר' יוסף אמזלג - הנחשב על עדת האשכנזים, כשלושת אלפים דינרי זהב, וישמט חלק מהחוב על מנת כי יקרא אחד הבתים מהת"ת על שמו, ואלף ושש מאות רו"כ הבטיח המלווה לתת להת"ת לקרן קיים. על זה נתן להם שטר חוב חתום מידי פקידי ווילנא, ויהי הכסף ביד הפקידים ופירותיהם ישלחו שנה שנה לידי מנהלי הת"ת." (א. ר. מלאכי, "פרקים בתולדות הישוב הישן", עמ' 103)

 

ר' עבדאללה הישראלי מבגדד

פטרון הישוב ה"אשכנזי"

 

בדרכו לא"י התעכב בדמשק, ובשנת 1841 הגיע לירושלים. "- - כאן הירבה לעשות צדקה וחסד בכספו ובכספים שהגיעו לידיו מבגדד ומהודו. הגביר יחזקאל יהודה שלח על ידו את כל נדבותיו לארץ-ישראל. בהשתדלותו ייסד כאן בשנת 1844 את ישיבת 'כנסת יחזקאל' שעמד בראשה. כמה מגדולי התורה שביקרו בירושלים כיבדוהו בביקוריהם וביניהם משה מונטפיורי.

"הרב עבדאללה היה ממיסדי הישוב האשכנזי של הפרושים בזמנו. הר' א.ל. פרומקין כתב עליו שהיה 'צדיק גדול וחסיד מאוד ואי אפשר לספר כל מעשה הצדקות והחסדים שהרבה האיש הזה לפזר לאין עור לעניים וללומדי התורה שהחזיק על שולחנו...

"- - בספר החשבונות של ההוצאה וההכנסה לבניין בית-הכנסת ר' יהודה חסיד בירושלים, כתב ר' זאב וולפינזון (גזבר הבניין של ביה"כ הנזכר), כי קיבל 'מיד הרב ח"ר עבדאללה נ"י עד יום עש"ק פ' תבוא שנת 1866 סך 80.370 גרושים'. - -       (א. בן-יעקב, "יהודי בבל בא"י", עמ' 22)

 

יעקב בן צמח מקדיש הונו לצדקה

 

"יעקב בן צמח בן נסים, היה אחד מגדולי העשירים בארצות המזרח בזמנו, חזר לבגדאד בשנת 1831 ופיזר הון תועפות למטרות צדקה בארצות שונות.

"...חלק מרכושו הוריש לשתי בנותיו ולקרוביו ואת רוב רכושו העצום הקדיש למטרות צדקה וחסד ליהודי בבל, ארץ ישראל ומקומות אחרים. (גראיבסקי, 'זכרון לחובבים הראשונים' חוב' יג', ירושלים תרפ"ג) (אברהם בן-יעקב, "יהודי בבל", עמ' קמ"א)

 

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות