איליה גולה - התגלגלה לדמותה של דניאלה ויץ

 

06.09.2016

 

 

 

אחלה איש מכירות ביבי

מכר אותנו לקרן האופל ולבג"ץ האנטישמי

מכר אותנו לחמאס ולארדואן הרשע המתרשע

מכר אותנו לערבים למסתננים וליהודים מדומיינים..

רוסים לאמריקנים ולטייקונים..

מכר אותנו בזול. בזיל הזול.

ועוד ידו נטוייה...

 

 

גולה איליה התגלגלה לדמותה של דניאלה ויץ

 

ה"ציונים" חילקו ביניהם את השלטון והשלל על פי "המפתח המפלגתי" (1910). עד הקמת המדינה הם נלחמו ביהודים, מנעו מהם עבודה ואפשרות לעבד אדמות לאום, גם מענקים של ממשלת המנדט לחינוך, הם גזלו.

 

לאחר קום המדינה חילקו את יהודי האסלאם בין מפלגות ה"ציונים", שהיו מקור יחידי עבור העולה, לקבלת סיוע, עבודה או שיכון. והדברים האלמנטרים נתנה המפלגה כפריוילגיה, על אימוץ הקו המפלגתי והבאת אוהדים ותומכים בקו המפלגתי, שהייתה כ"מדינה" עבור צמיתיה.

 

כך הופיעו במערכות הבחירות תעמלנים מיהודי האסלאם, כמפא"יניקים,  מפ"מניקים, חרותניקים מפד"לניקים וכו, שעשו נפשות למפלגתם-מדינתם. כך מוצאים אנו היום צאצאי ארצות האסלאם כבן-גוריון, יצחק טבנקין, מנחם בגין, משה לוינגר, ד"ר שייב, רב ברלין,  אריאל שרון, שמעון פרס, כהנא ודניאלה וייץ.

 

כדאי, אחות גולה אליה, לחשוב, כיצד זה התגלגלת מיהדות החסד והאוניברסליזם, יהדות אהבת האחר לדמותה של דניאלה וייץ?

 

הישראלי הוירטואלי

"תיעוד אמת מול ה"ציונות